Gå til hovedindhold

Ihændehaveraktier

Registrer ejerskab af ihændehaveraktier i aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE)

Start

Hav følgende parat

  • NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
  • CVR-nummer på det selskab, du ejer ihændehaveraktier i
  • Dato for erhvervelse eller afhændelse af aktien
  • Evt. underskrevet fuldmagt, hvis du indberetter på vegne af andre

Mere information

Alle ejere af ihændehaveraktier skal registreres enten her i Ihændehaverregistret eller i selskabets ejerforhold.

Samlet ejerandel under 5 %
Hvis ejeren af ihændehaveraktier samlet set ejer mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerne, skal aktionæren selv sørge for at få sig registreret her i Ihændehaverregistret.

Aktionæren fritages dog for denne registrering, hvis aktierne er i et børsnoteret selskab.

Samlet ejerandel over 5 %
Hvis ejeren af ihændehaveraktier samlet set ejer 5 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerne, skal aktionæren meddele dette til selskabet.

Det er derefter selskabets pligt at registrere ejerforholdet. Ejerandelen skal ikke også registreres i Ihændehaverregistret.

Trin for trin

  1. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
  2. Godkend betingelserne og [Fortsæt]
  3. Udfyld alle felter og afslut

Kontakt Kundecenteret

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.