Gå til hovedindhold

Indberet svindel med en af de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger

Du kan igennem denne whistleblowerordning anonymt indberette svindel, eller mistanke om svindel med en af Erhvervsstyrelsens covid-19 kompensationsordninger. Din indberetning er et væsentligt bidrag til kontrolindsatsen på området.

Start

Hav følgende parat

 • NemID
 • Oplysninger om hvilken covid-19 kompensationsordning din indberetning vedrører:
  • Kompensation for lønudgifter
  • Kompensation for faste omkostninger
  • Kompensation for selvstændige
  • Kompensation for freelancere
  • Kompensation for arrangører (aflyst eller udskudt større arrangement)
 • Oplysninger om virksomheden (eller personen)
 • Oplysninger om hvad svindlen eller mistanken herom beror på
 • Evt. understøttende dokumentation

Mere information

Denne whistleblowerordning gælder kun for covid-19 kompensationsordningerne, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

Alle og enhver med information om svindel med en af ordningerne, kan anonymt indberette via denne løsning.

Erhvervsstyrelsen må ikke videregive oplysninger om din person eller oplysninger som kan anvendes til at udlede identiteten på dig, herunder til den person eller virksomhed som anmeldelsen vedrører, eller den øvrige offentlighed. Dette betyder at din indberetning er undtaget fra reglerne om aktindsigt mv.  

Kan det konstateres, at en indberetning ikke relaterer sig til en af Erhvervsstyrelens covid-19 kompensationsordninger, finder undtagelsen fra de almindelige regler om aktindsigt mv. ikke anvendelse.

Undtagelser til anonymitet

Din identitet vil være kendt af enkelte særligt udvalgte medarbejdere i Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen kan videregive alle oplysninger til anklagemyndigheden og politiet, samt til andre myndigheder til brug for deres kontrolindsats på området. Disse må dog heller ikke videregive dine oplysninger til offentligheden. 

Bemærk: Fører en indberetning til en straffesag og ønskes en indberetter i den forbindelse ført som vidne, bortfalder anonymiteten. En indberetter vil dog stadig være beskyttet af reglerne om, at en virksomhed ikke må udsætte en ansat, eller tidligere ansat for ufordelagtig behandling, som følge af en indberetning via covid-19 whistleblowerordningen.

Trin for trin

 1. Tryk på "Start" og log ind med NemID
 2. Udfyld formularen og upload evt. dokumentation
 3. Indsend indberetning ved at trykke på "Indsend", hvorefter du videreføres til din kvittering.
 4. VIGTIGT:
  Husk at logge ud af siden inden du lukker den.

Hvorfor skal Erhvervsstyrelsen kende min identitet?

Det er vigtigt for Erhvervsstyrelsen at kende anmelders identitet, da dette er med til at vurdere troværdigheden af en indberetning. Ved eventuelle opfølgende spørgsmål, kontakter Erhvervsstyrelsen dig via Digital Post.

Bemærk: Denne whistleblowerordning er ikke en kommunikationskanal til Erhvervsstyrelsen. Der er endvidere ikke muligt at få oplyst status på en indberetning.