Gå til hovedindhold

Indberetning af brud på sikkerhed

Her indberetter du sikkerhedshændelser der vedrører persondata eller væsentlige dele af Danmarks infrastruktur f.eks. forsyning, digital infrastruktur, finans og telekommunikation.

Start

Hav følgende parat

  • NemID

  • Information om, hvad der er sket samt selve hændelsesforløbet 

  • Gør dig klart om den hændelse du ønsker at indberette, vedrører persondata og/eller væsentlige dele af Danmarks infrastruktur.

Særligt for banker: Hvis I skal indberette efter Lov om betalinger, skal I udfylde dette skema og indsende via løsningen.

Mere information

Her kan du sende en indberetning til alle relevante myndigheder. Langt de fleste skal kun indberette til Datatilsynet. Du kan også indberette hændelser af samfundsmæssig vigtighed eller vedrørende den danske infrastruktur, til de relevante myndigheder.

 

 

 

Trin for trin

  1. Klik på [Start] og log ind med NemID

  2. Vælg hvilken ordning du ønsker at indberette efter

  3. Følg anvisningerne i blanketten

  4. Indsend blanketten

  5. Download PDF. Den er din eneste kvittering for indberetningen.

Få hjælp og support

Hjælp til adgang og log ind

Telefon: 72 20 00 39

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Hjælp vedr. persondata generelt
Datatilsynet
Telefon: 61 63 04 44

Hjælp vedr. persondata på teleområdet
Erhvervsstyrelsens tilsyn på teleområdet
Telefon: 35 29 10 00, e-mail

Hjælp vedrørende den finansielle sektor
Finanstilsynet
Telefon: 33 55 82 57 eller 41 93 35 75, e-mail

Hjælp vedr. Indberetning ifht. samfundskritisk infrastruktur
Energistyrelsen, e-mail
Søfartsstyrelsen, e-mail
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, e-mail
Sundhedsdatastyrelsen, e-mail
Miljø- og Fødevareministeriet, Tlf. 38 14 21 42, e-mail

Digital infrastruktur
Erhvervsstyrelsen
Telefon: 35 29 10 00, e-mail

Teleområdet - Center for Cybersikkerhed
Telefon: 33 32 55 80, e-mail

Udbyder af digitale tillidstjenester (eIDAS, digitale signaturer mv.) Digitaliseringsstyrelsen
Telefon: 33 92 52 00, e-mail

Åbningstider

Bemærk, at de fleste kontaktpunkter kun er bemandet indenfor normal kontortid.

Døgnberedskab
Center for Cybersikkerhed kan i visse tilfælde bistå med håndteringen af alvorlige eller igangværende sikkerhedshændelser. Centeret kan kontaktes døgnet rundt ved behov for akut assistance. Se https://fe-ddis.dk/cfcs for nærmere oplysninger om centerets virke og kontakt til centeret.