Gå til hovedindhold

Indberetning om uoverensstemmelse af ejerforhold

Personer og virksomheder, der skal udføre kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven, skal indberette uoverensstemmelser ift. registrerede oplysninger om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Start

Hav følgende parat

  • Personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur
  • Dokumentation af uoverensstemmelsen der indberettes

Mere information

Fra den 10. januar 2020 skal virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven samt kompetente myndigheder foretage indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Indberetningspligten omfatter uoverensstemmelser i forhold til de oplysninger, som fremgår af Erhvervsstyrelsens it-system, dvs. oplysninger om den reelle ejer og den reelle ejers rettigheder, og de oplysninger, som er tilgængelig for personer og virksomheder omfattet af hvidvasklovens kundekendskabskrav, når de undersøger hvem, der er deres kundes reelle ejere.

Formålet med indberetningspligten er at sikre, at oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register er opdaterede og aktuelle for derved at skabe gennemsigtighed i ejerforhold.

Trin for trin

  1. Klik på Start
  2. Log ind med personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur
  3. Udfyld oplysninger om kontaktperson
  4. Angiv virksomheden der indberettes om
  5. Beskriv og upload dokumentation
  6. Indsend indberetning