Gå til hovedindhold

Klorerede opløsningsmiddelafgift - afgift af visse klorerede opløsningsmidler - 24.023

Anvendes ved registrering af virksomheder, der fremstiller, modtager eller genindvinder tetraklorætylen, triklorætylen eller diklormetan.

Start

Hav følgende parat

 • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
 • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

A

Der er afgift på visse klorerede opløsningsmidler:

 • Tetraklorætylen
 • Triklorætylen
 • Diklormetan

Bemærk, at ovenstående beskrivelse ikke er udtømmende. Læs mere under fanebladet Vejledninger.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

 1. Klik [Start]
 2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
 3. Klik [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen

Eksempler på dækningsafgiftspligtige varer

Der skal også betales dækningsafgift af afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, der indgår som en del af andre varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, i en koncentration på over 1 vægtprocent. Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved indførsel til landet. Afgiftspligten omfatter også udlevering af genindvundne afgiftspligtige opløsningsmidler.
Eksempler på dækningsafgiftspligtige varer er:

 • Affedtningsmidler
 • Rensemidler
 • Lim
 • Maling

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

Spørgsmål til regler om punktafgiften, løbende indberetning, afgiftssatser og omfang mv. skal rettes til Skattestyrelsens punktafgiftscenter.
Telefon: 72 22 28 10