Gå til hovedindhold

Midlertidig lønkompensation som følge af coronavirus/covid-19

Søg lønkompensation for medarbejdere (inkl. ansatte i fleksjob), du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19 eller søg om forlængelse af den oprindelige periode. Denne ansøgning gælder for perioden frem til 29. august 2020.

Start

Hav følgende parat

Information om:

 • Hvor mange medarbejdere, du forventer at søge lønkompensation for som følge af coronavirus/covid-19 (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte)
 • CPR-nummer, fulde navn, løn, gennemsnitlige ugentlige timetal og ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling) per medarbejder – evt. indtastet i dokument (se nedenfor)
 • Periode, der ønskes kompensation for
 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson, som Erhvervsstyrelsen kan kontakte ifm. ansøgningen

Søger du lønkompensation for flere end 25 medarbejdere, skal du uploade en liste i CSV-format med følgende oplysninger på hver medarbejder, der søges kompensation for:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Kompensationsperiode
 • Ansættelsesforhold (Funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn
 • Beskæftigelsesgrad (Det gennemsnitlige ugentlige timetal)
 • Antal dage undtaget
 1. Hent vejledning i at udfylde CSV-fil (pdf)
 2. Hent CSV-fil til medarbejderdata (csv)
 3. Sådan skal din CSV-fil se ud

Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Mere information

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 29. august 2020,dog frem til 30. oktober for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent.

Ansøgning om udbetaling af kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest den 20. september 2020. Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan indsende søgninger senest den 20. november 2020.

Ansatte i fleksjob
Du kan søge lønkompensation til medarbejdere i fleksjob - uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Vil du søge for flere medarbejdere
Hvis du ønsker at ansøge for flere medarbejdere, anbefales det, at du venter til, du har modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen på din eksisterende ansøgning.

Lønkompensationsordningen dækker

Virksomheder der opfylder disse krav, kan søge om kompensation

 • Virksomheden står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte som følge af coronavirus/covid-19
 • Virksomheden finansieres ikke 50 % eller derover af offentlige tilskud
 • Medarbejdere, der søges kompensation for, skal have arbejdssted i Danmark

Bemærk: Der må ikke søges lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring eller anden statslig kompensationsordning i anledning af coronavirus/covid-19

Trin for trin

Vælg den ansøgning som du skal udfylde

Har virksomheden allerede søgt og er ansøgingen

 • blevet behandlet og godkendt, så kan du søge om forlængelse
 • blevet behandlet efter de tidligere beløbsgrænser, så skal du søge gennem reguleringsansøgningsmodulet.

Ved en ny ansøgning om lønkompensation

 1. Udfyld information om medarbejdere, der ønskes kompensation for, eller vedhæft CSV-fil
 2. Angiv kontaktperson for din lønkompensationsansøgning
 3. Bekræft tro- og love-erklæring om, at de indtastede oplysninger er retvisende
 4. Indsend indberetning
 5. Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt til virksomhedens NemKonto

Vi kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid.

Bemærk: Sessionen timer ud efter 30 minutter. Vi anbefaler, at du har alle oplysninger klar, inden du starter ansøgningen.

 

 

Pas på IT-kriminelle

3 råd til at undgå at blive snydt

 1. Udlevér aldrig dit NemID.
 2. Udlevér aldrig kort- og kontooplysninger.
 3. Slet mails, der udgiver sig for at være fra en offentlig myndighed. Al kommunikation mellem dig og det offentlige foregår via din virksomheds digitale postkassse.

Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline

Telefon: 7080 9089

Hotlinen er åben:
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
fredag kl. 9.00-15.00