Gå til hovedindhold

Midlertidig lønkompensation som følge af coronavirus/covid-19

Søg lønkompensation for det antal medarbejdere, du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19.

Start

Hav følgende parat

NemID medarbejdersignatur

Information om:

 • Hvor mange medarbejdere, du forventer at søge lønkompensation for som følge af coronavirus/covid-19 (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte)
 • CPR-nummer, fulde navn, løn, gennemsnitlige ugentlige timetal og ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling) per medarbejder – evt. indtastet i dokument (se nedenfor)
 • Periode, der ønskes kompensation for
 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson, som Erhvervsstyrelsen kan kontakte ifm. ansøgningen

Søger du lønkompensation for flere end 25 medarbejdere, skal du uploade en liste i CSV-format med følgende oplysninger på hver medarbejder, der søges kompensation for:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Kompensationsperiode
 • Ansættelsesforhold (Funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn
 • Beskæftigelsesgrad (Det gennemsnitlige ugentlige timetal)
 • Antal dage undtaget

Hent CSV-fil til medarbejderdata (csv)

Hent vejledning i at udfylde CSV-fil (pdf)

Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Mere information

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. 

Lønkompensations-ordningen dækker private virksomheder, der opfylder følgende kriterier:

 • Virksomheden står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte som følge af coronavirus/covid-19
 • Virksomheden finansieres ikke 50% eller derover af offentlige tilskud
 • Medarbejdere, der søges kompensation for, skal have arbejdssted i Danmark

Bemærk: Der må ikke søges lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring eller anden statslig kompensationsordning i anledning af coronavirus/covid-19

Trin for trin

 1. Udfyld information om medarbejdere, der ønskes kompensation for, eller vedhæft CSV-fil
 2. Angiv kontaktperson for din lønkompensationsansøgning
 3. Bekræft tro- og love-erklæring om, at de indtastede oplysninger er retvisende
 4. Indsend indberetning
 5. Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt til virksomhedens NemKonto

Pga. de særlige omstændigheder ved coronavirus/covid-19 kan vi ikke give en tidshorisont for sagsbehandlingstiden.

Bemærk: Sessionen timer ud efter 30 minutter. Vi anbefaler, at du har alle oplysninger klar, inden du starter ansøgningen.

Ny aftale - hvad betyder det for dig

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om løn-kompensation. Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kr. per medarbejder per måned. Det gælder for alle - både for dem, der har søgt, og dem, der på-tænker at søge om lønkompensation.

Har virksomheden allerede søgt
Hvis din ansøgning er blevet behandlet efter de tidligere beløbsgrænser, vil du ved udbetaling af kompensationsbeløbet blive informeret om, hvordan du kan ansøge om at få yderligere midler udbetalt baseret på de nye grænser.

Vil du søge for flere medarbejdere
Hvis du ønsker at ansøge for flere medarbejdere, anbefales det, at du venter til, at du har modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen på din eksisterende ansøgning.

 

Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline

Telefon: 7080 9089

Hotlinen er åben:
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
fredag kl. 9.00-15.00

Særlige åbningstider i Påsken
Skærtorsdag den 9. april fra kl. 8.30-16.00
Langfredag den 10. april fra kl. 9.00-15.00
2. påskedag den 13. april kl. 8.30-16.00