Gå til hovedindhold

Lystfartøjsforsikringer - afgift af lystfartøjsforsikringer - 29.033

Blanketten udfyldes én gang ved registrering. Anvendes af forsikringsselskaber, der tegner afgiftspligtige lystfartøjsforsikringer.

Start

Hav følgende parat

  • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
  • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen

Mere information

Der er afgift på forsikringer af lystfartøjer af enhver art, som er hjemmehørende i Danmark. Det gælder også lystfartøjets maskineri, inventar og udstyr. Der er også afgift på forsikringer af lystfartøjer, som helt eller delvist anvendes erhvervsmæssigt. Det er uden betydning for afgiftspligten, at lystfartøjet i perioder eller hele tiden er på land, hvis forsikringen opretholdes.

Forsikringer for lystfartøjer, som er hjemmehørende i Danmark, er omfattet af afgiftspligten, uanset om forsikringen er tegnet hos danske forsikringsselskaber eller hos udenlandske forsikringsselskaber med en herboende repræsentant.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

  1. Klik [Start]
  2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
  3. Klik [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen

Eksempler på afgiftspligtige forsikringer

  • Windsurfere anses som lystfartøjer og er derfor afgiftspligtige
  • Husbåde med egen fremdrift (motor) anses som lystfartøjer og er derfor afgiftspligtige
  • Et selskab, der afsætter lystfartøjer samt driver finansieringsvirksomhed, har søgt om afgiftsfritagelse for afgift af forsikringer, for lystfartøjer, som selskabet har taget tilbage som følge af manglende betalingsevne hos køberen.  Forsikringerne er omfattet af afgiftspligten, og der kan ikke gives afgiftsfritagelse.

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

Spørgsmål til regler om punktafgiften, løbende indberetning, afgiftssatser og omfang mv. skal rettes til Skattestyrelsens punktafgiftscenter.
Telefon: 72 22 28 10