Gå til hovedindhold

Meddelelse af fusioner på teleområdet

Anvendes ved meddelelse af fusioner mellem virksomheder, der ejer fysisk teleinfrastruktur, og hvor den samlede omsætning er over 900 mio. kr. i Danmark, og hvor omsætningen for én af virksomhederne er under 100 mio. kr.

Start

Hav følgende parat

  • NemID medarbejdersignatur
  • Kort beskrivelse af fusionen og fusionens art
  • Beskrivelse af fusionsparternes aktiviteter
  • Oplysninger om virksomhedernes omsætning
  • Kontaktoplysninger til fusionsparterne

Mere information

Fusionen skal mindst omfatte to erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet, for at der er en pligt til at meddele fusionen til Erhvervsstyrelsen. Meddelelse af fusioner på teleområdet skal i øvrigt kun ske hvis fusionen ikke skal anmeldes i medfør af reglerne om fusionskontrol i konkurrenceloven.

Trin for trin

Sådan indgives meddelelse om fusion på teleområdet

  1. Klik på [Start]
  2. Log ind med NemID medarbejdersignatur
  3. Accepter betingelserne
  4. Udfyld meddelelsesblanketten om fusion på teleområdet

Mere information kan fås via Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Spørgsmål til sektorspecifik fusionskontrol

Spørgsmål til sektorspecifik fusionskontrol

Telefon: 35291000