Gå til hovedindhold

Midlertidig kompensation for freelancere med blandet A- og B-indkomst som følge af coronavirus/covid-19

Søg kompensation for den A- og B indkomst, som du forventer at have tabt som følge af coronavirus/covid-19.

Start

Hav følgende parat

Information om hvor stor A- og B-indkomst du

 • havde i hele 2019 (eller en senere periode, hvis du først har haft indkomst efterfølgende).
 • havde i referenceperioden 1. april 2019-30. juni 2019 (eller senere perioder, hvis du først har indtjent indkomst senere end disse).

Du skal ansøge om kompensation med dit private NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Mere information

Kompensationsordningen gælder grundlæggende fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Derudover kan der også søge kompensation for perioden fra den 9. juli til og med 8. august 2020

Ansøgningsfrister
Ansøgning om kompensation for den grundlæggende periode skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest den 31. august 2020.
Ansøgning om kompensation for perioden fra 9. juli . 8. august  skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest den 30. september 2020.

Du skal opfylde følgende kriterier:

 • Du har en gennemsnitlig samlet indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned i kalenderåret 2019.
  Heraf er din gennemsnitlige A-indkomst max 20.000 kr. og din gennemsnitlige B-indkomst mindst 5.000 kr. pr.  måned.
 • Din beskæftigelsesgrad tilknyttet din A-indkomst i 2019 må højst udgøre 55 %. Det svarer til 20,35 timer om ugen.
 • Du forventer et indkomsttab på mindst 30 % i kompensationsperioden.
 • Dit indkomsttab er en konsekvens af coronavirus/covid-19 og ikke selvforskyldt.
 • Du er ikke berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge eller offentlige ydelser herunder kontanthjælp i kompensationsperioden.

Bemærk: Der må ikke søges kompensation for udgifter, der på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring eller anden statslig kompensationsordning i anledning af coronavirus/covid-19

Trin for trin

 1. Udfyld information om din A- og B-indkomst, både den tidligere indtjening og den forventede indtjening.
 2. Bekræft tro- og love-erklæring om, at de indtastede oplysninger er retvisende.
 3. Indsend indberetning
 4. Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt.

Pga. de særlige omstændigheder ved coronavirus/covid-19, kan vi ikke give en tidshorisont for sagsbehandlingstiden.

Pas på IT-kriminelle

2 råd til at undgå at blive snydt

 1. Udlevér aldrig dit NemID.
 2. Udlevér aldrig kort- og kontooplysninger.

Erhvervsstyrelsens Kompensationshotline

Telefon: 70 80 90 89

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00
fredag 9:00-15:00