Gå til hovedindhold

Registrer reelle ejere for europæiske virksomhedsformer

Registrer reelle ejere for europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Start

Hav følgende parat

  • Hvis virksomheden har flere ejere, skal du kende deres ejerandele og stemmerettigheder i procent.
  • Har virksomheden ingen legale eller reelle ejere, skal dette registreres.
  • Kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, skal dette registreres, og dokumentation for forsøg herpå skal gemmes i fem år.

Mere information

For at sikre, at virksomheder ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet, skal mange virksomheder registrere en række forhold om deres ejere.

Reelle ejere er personer, der i sidste ende, direkte eller indirekte, ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af virksomheden.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Man kan også betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er 25 % eller mindre. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Hvis en registreringspligtig virksomhed hverken har reelle eller legale ejere, skal dette registreres.

Trin for trin

  1. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller privat NemID
  2. Indtast virksomhedens CVR-nummer
  3. Indtast oplysninger om virksomhedens reelle ejere

Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, bliver alle berørte parter adviseret om registreringen.
 

Søg i ejerforhold

Oplysninger om ejerforhold offentliggøres i CVR på Virk. Du kan slå en virksomhed op og se, hvem der er registreret som ejere, og du kan slå en person op og se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af.

 

Vejledning om reelle ejere

Kontakt Kundecenteret

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.