Gå til hovedindhold

Registrering af Trust

Start og ændre oplysninger om reelle ejere af udenlandske Trust m.v. med aktivitet i Danmark.

Start

Hav følgende parat

  • Personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur
  • Oplysninger om Trustens navn og danske kontaktadresse
  • Oplysninger om Trustens reelle ejere

Mere information

5. hvidvask direktiv stiller krav om, at udenlandske truster under visse betingelser skal registrere deres reelle ejere. Fra den 10. januar 2020 er det muligt at registrere de reelle ejere for en udenlandsk trust eller andet lignende juridisk arrangement på Virk Indberet.

For at en omfattet trust m.v. skal kunne registrere de reelle ejere, må trusten grundregistrere sig og derefter registrere de reelle ejere.

En trust, som lever op til betingelserne, men som allerede har registreret deres reelle ejere i et andet EU-land, skal alligevel grundregistrere sig i Erhvervsstyrelsens register og uploade dokumentation på, at de har foretaget reel ejerregistrering andetsteds.

Trin for trin

  • Klik på Start
  • Log ind med personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur
  • Vælg Start, Ændre eller Ophør
  • Udfyld relevante oplysninger
  • Underskriv blanketten digitalt