Gå til hovedindhold

Regnskab - klag over afgifter

Her kan du klage over afgift som følge af for sent indsendt årsrapport mv.

Start

Hav følgende parat

 • NemID Privat eller Medarbejdersignatur
 • CVR-nummer på virksomheden, som afgiften vedrører
 • Regnskabsperioden, som afgiften vedrører
 • Dokumentation, fx lægeerklæring

Mere information

Du kan ikke blive fritaget for afgift, hvis forsinkelsen alene skyldes:

 • IT-problemer
 • Fejl fra virksomhedens ansatte eller rådgivere, herunder revisor
 • Uenighed i ledelsen
 • Manglende kendskab til fristerne for indsendelse af årsrapporten
 • Væsentlig usikkerhed om forhold i regnskabet, fx at virksomheden afventer oplysninger fra datterselskaber

Du kan kun blive fritaget for at betale afgiften under ganske særlige omstændigheder. Du skal gøre rede for, hvilke tiltag du har foretaget for at sikre, at årsrapporten blev udarbejdet og indsendt til tiden, og hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Samtidig skal du oplyse, hvorfor din medvirken var afgørende for udarbejdelsen af årsrapporten.

Sygdom kan i ganske særlige tilfælde fritage dig for afgiften. I så fald, skal der være tale om dokumenteret, længerevarende og alvorlig sygdom i perioden op til indsendelsesfristen. Sygdommen skal dokumenteres med lægeerklæring eller lignende.

Læs mere om fritagelse for afgift efter forsinket indsendelse af årsrapport.

Trin for trin

 1. Klik på [Start] og log ind med NemID privat eller Medarbejdersignatur
 2. Godkend betingelserne
 3. Indtast CVR-nummer og regnskabsperiode
 4. Vælg de personer, du klager på vegne af
 5. Vælg årsag til klagen, skriv en kort uddybning og vedhæft dokumentation.
 6. Send klagen

Du skal betale afgiften, selvom du indsender en klage. Vi betaler beløbet tilbage, hvis du får medhold.

Kontakt Kundecenteret

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.