Gå til hovedindhold

Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT)

System służy do rejestracji usług świadczonych przez zagraniczne przedsiębiorstwa w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT).

Start

Dodatkowe informacje

Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT) to oficjalny duński państwowy rejestr gromadzący informacje o zagranicznych usługach. Zagraniczni usługodawcy (zarówno delegowani pracownicy, jak i podmioty prowadzące działalność na własny rachunek), którzy pracują na terenie Danii, zobowiązani są zarejestrować swoją działalność w RUT. Przed pierwszą rejestracją usługi należy założyć konto użytkownika. W tym celu należy kliknąć przycisk „Start” lub zalogować się korzystając z podpisu cyfrowego lub z pracowniczego identyfikatora NemID.

Zaloguj się korzystając z podpisu cyfrowego lub z pracowniczego identyfikatora NemID

Zaloguj się korzystając z telefonu komórkowego lub tabletu

 

Serwizy publiczne w RUT

Wyszukiwanie w danych publicznych

Krok po kroku

Aby zarejestrować usługę w RUT konieczne jest założenie konta użytkownika.

Do rejestracji usług należy zawsze używać tego samego konta.

  1. Zaloguj się korzystając z przycisku „Start” lub z podpisu cyfrowego lub pracowniczego identyfikatora NemID.
  2. Kliknij przycisk „Nowa rejestracja”.
  3. Wprowadź i zatwierdź dane.

Kliknij tu, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Zauwaz

Obowiązkiem pracodawcy jest podanie prawidłowych informacji do RUT.

Dotyczy to m.in. informacji o:

  • Miejscu wykonywania pracy
  • Okresie działania przedsiębiorstwa zagranicznego w Danii
  • Osobach, które będą pracowały w Danii.

Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że za niewystarczające informacje w RUT można być ukaranym grzywną.

W wypadku pytań, można skontaktować się z Inspekcją Pracy dzwoniąc pod numer +45 70 12 12 88 lub drogą elektroniczną at@at.dk.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej

Telefon: +45 72 20 00 36

Monday to Thursday 8:30-16:00,
Friday 9:00-15:00.

If available, please have your RUT number ready.

Write the Danish Business Authority's Custumercenter.

Zwróć uwagę na to, że Erhvervsstyrelsen udziela pomocy wyłącznie w języku angielskim i duńskim.