Gå til hovedindhold

Rentekontrolordningen - 03.047

Indberetning af oplysninger om afkast af visse livsforsikringer, kapitalværdistigninger, reservefondsudlodninger, finansielle kontrakter/aftaler.

Hav følgende parat

 • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
 • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

Hvis du er indberetningspligtig, er du pålagt at indberette oplysninger om afkast af visse livsforsikringer, kapitalværdistigninger, reservefondsudlodninger, finansielle kontrakter/aftaler. Herunder:

 • Renter og indestående ved indlån mv.
 • Renter og gæld af udlån/prioritetslån mv.
 • Renter og beholdninger og køb/salg/indfrielse vedr. obligationer, udbytter, køb/salg af aktier og beviser i investeringsinstitutter
 • Renter og beholdninger af deponerede pantebreve, og kvartalsvis indberetning af renteudgifter, og finansielle oplysninger til brug for udveksling med andre lande.

Alle, der er indberetningspligtige efter skattekontrollovens §§ 8H, 8Q, 8Å, 9B stk. 1, 8P, 10, 10A, 10 B., skal tilmelde sig pligten/pligterne. Der skal kun indsendes én tilmeldelsesblanket, også selvom indberetningspligten omfatter flere forhold.

Frister

 • Tilmelding skal ske inden 8 dage efter indberetningspligtens indtræden.
 • Ved manglende tilmelding kan der idømmes dagbøder.
 • Tilmeldingen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

 1. Klik [Start]
 2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
 3. Vælg [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen
 4. Når registreringen er færdigbehandlet, sender SKAT et nyt registreringsbevis til virksomhedens digitale postkasse.

Tvivl om indberetningspligt

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om indberetningspligt (f.eks. for interessekontorer, kontoringe, andelsforetagender og lign.) skal du stadig tilmelde virksomheden. I tvivlstilfælde skal du vedhæfte en redegørelse for virksomhedens art og formål samt oplyse om følgende:

 • indskuds-/udlånsarter
 • antal konti
 • det samlede årlige rentebeløb
 • om der er tale om en sluttet kreds af indskydere eller låntagere
 • om kuponløsning og omsætning af obligationer sker erhvervsmæssigt
 • typer af finansielle kontrakter/aftaler som virksomheden indgår m.v.

Erhvervsstyrelsen/SKAT vil herefter tage stilling til spørgsmålet om indberetningspligt

Bemærk, at beskrivelsen ikke er udtømmende. Du kan læse mere om reglerne for rentekontrolordningen under fanebladet Vejledning

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

Spørgsmål til regler om punktafgiften, løbende indberetning, afgiftssatser og omfang mv. skal rettes til SKATs punktafgiftscenter.
Telefon: 72 22 28 10