Gå til hovedindhold

Tilmelding som indberetningspligtig for finansielle virksomheder mv. – 03.047

Indberetning af oplysninger om afkast af visse livsforsikringer, kapitalværdistigninger, reservefondsudlodninger, finansielle kontrakter/aftaler.

Start

Hav følgende parat

 • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
 • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

Tilmeldings- og indberetningspligten påhviler finansielle virksomheder mv., der modtager indskud, yder eller formidler lån, modtager pantebreve i depot til forvaltning, betaler renter, provision, udbytte og andet afkast af værdipapirer, deponerer værdipapirer og formidler handler med værdipapirer og finansielle kontrakter, udbyder aktiesparekonti og skal indberette om investorfradrag.

Alle der er indberetningspligtige i henhold til skatteindberetningslovens §§ 11a, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29a, 29b, 30, 46a skal tilmelde sig pligten/pligterne. Der skal kun indsendes én tilmeldelsesblanket, også selvom indberetningspligten omfatter flere forhold.

Frister

 • Tilmelding skal ske inden 8 dage efter indberetningspligtens indtræden.
 • Ved manglende tilmelding kan der idømmes dagbøder.
 • Tilmeldingen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af indberetningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

 1. Klik [Start]
 2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
 3. Vælg [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen
 4. Når registreringen er færdigbehandlet, kan du hente det opdaterede registreringsbevis ved at logge på skat.dk/tastselverhverv og vælge Profil → Registreringsbevis.

Tvivl om indberetningspligt

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om indberetningspligt (f.eks. for interessekontorer, andelsforetagender og lign.) skal du stadig tilmelde virksomheden. I tvivlstilfælde skal du vedhæfte en redegørelse for virksomhedens art og formål samt oplyse om følgende:

 • indskuds-/udlånsarter
 • antal konti
 • det samlede årlige rentebeløb
 • om der er tale om en sluttet kreds af indskydere eller låntagere
 • om kuponløsning og omsætning af obligationer sker erhvervsmæssigt
 • typer af finansielle kontrakter/aftaler som virksomheden indgår m.v.

Erhvervsstyrelsen/Skattestyrelsen vil herefter tage stilling til spørgsmålet om indberetningspligt.

Bemærk, at beskrivelsen ikke er udtømmende. Du kan læse mere om reglerne for indberetningspligten under fanebladet Vejledning

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

 • Spørgsmål til regler mv. skal rettes til eKapital i Skattestyrelsen. Telefon: 72 38 02 10