Gå til hovedindhold

Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - 03.077

Anvendes ved tilmelding til indberetning hos SKAT af indtægter fra udlejning af fritidsboliger.

Start

Hav følgende parat

  • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
  • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

Bureauer, feriecentre mv., der udlejer fritidsboliger for andre, skal lade sig registrere og skal efterfølgende indberette den årlige bruttolejeindtægt til udlejeren til Skattestyrelsen til brug for årsopgørelsen.

Bemærk, at ovenstående beskrivelse ikke er udtømmende. Læs mere under fanebladet Vejledninger.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

  1. Klik [Start]
  2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
  3. Klik [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen
  4. Når registreringen er færdigbehandlet, sender SKAT et nyt registreringsbevis til virksomhedens digitale postkasse.

Frister

Den årlige indberetning til SKAT skal ske senest 20 dage efter kalenderårets udløb.