Gå til hovedindhold

Tinglysningsafgift - 29.055

Afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv.

Start

Hav følgende parat

  • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
  • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

Der skal betales afgift ved: 

  • Tinglysning af ejerrettigheder og pantrettigheder mv. i fast ejendom
  • Tinglysning af pantrettigheder og ejendomsforhold i løsøre mv.
  • Andre tinglysninger; herunder byrder/servitutter, ægtepagt, bosondring mv.
  • Registrering af ejerrettigheder og pantrettigheder i skibe.
  • Registrering af ejerrettigheder og pantrettigheder i luftfartøjer.

Bemærk at ovenstående beskrivelse ikke er udtømmende. Læs mere under fanebladet Vejledninger.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

  1. Klik [Start]
  2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
  3. Vælg [Signer] for at indsende anmeldelsen digitalt

Undtagelser

Retspant
Retspant er et pant, som ved et retsdekret skiftes i en skyldners ejendele. Udlæg og arrest er et typisk retspant.Der betales hverken den faste afgift eller procentafgift, når retspant tinglyses. Der betales heller ikke afgift af påtegninger på et udlægsdokument, f.eks. af relaksations- eller respektpåtegninger.

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

Spørgsmål til regler om punktafgiften, løbende indberetning, afgiftssatser og omfang mv. skal rettes til Skattestyrelsens punktafgiftscenter.
Telefon: 72 22 28 10