Gå til hovedindhold

Vandafgift - afgift af ledningsført vand - 24.035

Anvendes ved anmeldelse af afgift af ledningsført vand, som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde.

Start

Hav følgende parat

  • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
  • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

Det afgiftspligtige vareområde er vand, som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde. Når man modtager afgiftspligtigt ledningsført vand fra udlandet, betales der en afgift ved modtagelsen, medmindre modtageren er et vandværk. Regnvand eller drænvand opsamlet i bassiner eller lignende er ikke afgiftspligtigt, selv om det bliver ført til en ejendom gennem en ledning.

Bemærk, at ovenstående beskrivelse ikke er udtømmende. Læs mere under fanebladet Vejledninger.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

  1. Klik [Start]
  2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
  3. Klik [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

Spørgsmål til regler om punktafgiften, løbende indberetning, afgiftssatser og omfang mv. skal rettes til Skattestyrelsens punktafgiftscenter.
Telefon: 72 22 28 10