Gå til hovedindhold

Søg om støtte, hvis du er arrangør af større arrangementer, der er ændret som følge af coronavirus/covid-19

Er virksomheden hovedansvarlig for planlægningen af arrangementer, der skulle afholdes i perioden fra 6. marts til 31. august 2020 og er det/de aflyst eller udskudt på grund af coronavirus/COVID-19, kan du søge om kompensation for dine omkomstninger.

Start

Hav følgende parat

Kompensationsbeløbet overstiger 500.000 kr
Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr., skal du have en revisorerklæring fra en uafhængig, godkendt revisor vedhæftet ansøgningen, udarbejdet i Erhvervsstyrelsens skabelon. 

Kompensationsbeløbet er på 500.000 kr. eller derunder
Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er på 500.000 kr. eller derunder, skal du have dokumentation for følgende:

 • at arrangementet var åbent for offentlig tilmelding senest 5. marts 2020 eller offentligt kendt og åbent for offentlig deltagelse senest 6. april 2020
 • større omkostninger på 100.000 kr. og derover
 • evt. anden dokumentation, du vurderer, har relevans for ansøgningen.

Inden du ansøger, skal du hente og orientere dig i følgende:

Mere information

Det kan også være, at du har måtte ændre dit arrangement væsentligt og derfor fx har afholdt det med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. I så fald kan du også ansøge om kompensation.

Du kan ansøge om kompensation uanset om deltagelse i arrangementet ville have været betinget af betaling eller ej.

Kompensationsordningen omfatter:

 • enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, og
 • som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (maksimalt hver anden dag), eller
 • dagligt i en afgrænset periode på op til 28 dages varighed. Perioden på op til 28 dage gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Kompensation ydes ikke til:

 • Arrangementer med 350 deltagere eller derunder 
 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til fortjeneste 
 • Arrangementer, hvor din virksomhed ikke står som hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet, dvs. hvis du fx er underleverandør  
 • Omkostninger, som dækkes af virksomhedens forsikring 
 • Omkostninger, der dækkes af andre offentlige midler (herunder andre kompensationsordninger) 
 • Omkostninger, som du godt kunne have nedbragt som følge af aflysningen eller udskydelsen af arrangementet  
 • Arrangementer, som er lukkede for offentlig deltagelse (fx firmaarrangementer eller medlemsarrangementer)  
 • Arrangementer, som arrangeres af offentlige institutioner, fx kommuner
 • Arrangementer, som arrangeres af selvejende institutioner, der modtager mere end 50 % af deres driftsomkostninger fra statslige, regionale eller kommunale tilskud  
 • Landsindsamlinger. Virksomheder, der arrangerer landsindsamlinger, kan undersøge muligheden for at søge via Kulturministeriets kompensationsordninger.

Trin for trin

 1. Læs ansøgningsvejledningen
 2. Udfyld Erhvervsstyrelsens Regnskabsskabelon 1 og evt. Regnskabsskabelon 2 (kun hvis du angiver indirekte indtægter og omkostninger)
 3. Udfyld den digitale ansøgningsblanket
 4. Vedhæft revisorerklæring hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er mere end 500.000 kr. Vær opmærksom på, at revisor skal anvende Erhvervsstyrelsens skabelon til revisorerklæring.
 5. Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kr. eller derunder skal den regnskabsansvarlige eller en anden person fra virksomhedens ledelse medsignere indholdet af din ansøgning. Dette gøres via den digitale ansøgningsblanket.
 6. Indsend ansøgningen
 7. Når vi har behandlet anmodningen, vil du blive kontaktet pr. mail eller digital post.

Erhvervsstyrelsen kan alene udbetale kompensation direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Erhvervsstyrelsen kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid.