Gå til hovedindhold

Akvakulturindberetning

Akvakulturindberetningen indsamler oplysninger om dansk akvakulturproduktion. Oplysningerne anvendes til detaljeret akvakulturstatistik på nationalt og internationalt niveau, samt til Fødevarestyrelsens opkrævning af restkoncentrationsafgift.

Start

Hav følgende parat

Dette skal du have parat inden du kan indberette digitalt:

- NemID medarbejdersignatur (kan bestilles på http://www.medarbejdersignatur.dk)

- Antal og størrelse af enheder der anvendes til produktion (f.eks. damme og kanaler)

- Overblik over div. regnskabsoplysninger så som: navn og tlf.nr. på revisor, dato for regnskabsafslutning og antal beskæftigede på anlægget.

- Mængde- og prisoplysninger for tilførsler af opdrætsmateriale til anlægget opgjort for hver kombination af art, størrelse og oprindelse.

- Mængde- og prisoplysninger for fraførsler af opdrætsmateriale fra anlægget opgjort for hver kombination af  art, størrelse og anvendelse.

- Bestandsopgørelse pr. 31. december i det relevante produktionsår

Mere information

Yderligere information om indberetningen kan ses her:

https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/akvakulturstatistik/aarlig-akvakulturindberetning/

 

Hent og print tomt papirskema her:

Skema

Vejledning til udfyldelse af skema:

Vejledning

Fiskeristyrelsen

Telefon: 72 18 56 00

Spørg efter Julia Bendiksen eller Sidsel Meier, hvis Julia ikke er at ræffe. Vi træffes hverdage - bedst ml. kl. 9 og 14.