Gå til hovedindhold

Ansøgning om bevilling af førstegangsomsætning af fisk

Opkøbere af fisk, som køber fisken direkte af fiskeren inden eller efter landing, skal have bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Det samme gælder, hvis man vil drive offentlig fiskeauktion.

Start

Mere information

Ved ”førstegangsomsætning” forstås alle former for forhandling, opbevaring, transport, behandling, erhvervelse, modtagelse, overdragelse og import af fisk i Danmark og samhandel med andre EU-lande og eksport af fisk, der finder sted fra Danmark – ved den første modtagelse, håndtering eller markedsføring umiddelbart efter fangst eller opdræt.

Ansøgning om bevilling skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, og skemaerne nedenfor skal anvendes. Ansøgning kan også foregå via www.virk.dk (forudsætter digital signatur).

Hvis der er ansat en bestyrer til den daglige drift, skal bestyreren godkendes af NaturErhvervstyrelsen.