Gå til hovedindhold

Farvandserklæring

Føreren af et dansk fiskefartøj, der ikke er omfattet af pligten til at føre logbog efter Den Europæiske Unions forordninger, kan i stedet for at føre logbog afgive en skriftlig erklæring (farvandserklæring) til NaturErhverstyrelsen.

Start

Mere information

Føreren af et dansk fiskefartøj, der ikke er omfattet af pligten til at føre logbog efter Den Europæiske Unions forordninger, kan i stedet for at føre logbog afgive en skriftlig erklæring (farvandserklæring) til NaturErhverstyrelsen om, at fiskefartøjets fangstrejser udelukkende foregår i et enkelt angivet farvand.

Findes også i word-udgave på naturerhverv.dk