Gå til hovedindhold

AL - Indberetning om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, ATP og LD m.fl

Indsendes af: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser, ATP, LD og Danmarks Skibskredit A/S.

Start

Hav følgende parat

  • Excel

Finanstilsynet

Telefon: 33558282