Gå til hovedindhold

Anmeldelse om nyudstedelse eller ophør af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer

Til brug for anmeldelsen af en ny obligationsudstedelse eller færdigamortisering har Finanstilsynet udarbejdet en blanket, som udstederen skal anvende i forbindelse med indberetningen.

Start

Hav følgende parat

  • NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.

Mere information

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og skibsfinansieringsinstitutter er omfattet af anmeldelsespligten.

Til brug for anmeldelsen af en ny obligationsudstedelse eller færdigamortisering har Finanstilsynet udarbejdet et indberetningsskema, som udstederen skal anvende i forbindelse med indberetningen.

Vejledning til skemaet følger af (?) ved de enkelte felter i skemaet.

Mister en udstedt SDO /SDRO betegnelsen "særligt dækket", som følge af at der ikke stilles den nødvendige supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 33 d, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 i, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal udstedelsen tillige udgå af registeret.

Se register for SDO/SDRO på Finanstilsynets hjemmeside:

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Virksomheder%20under%20tilsyn/Registre/Register%20for%20SDO%20SDRO

Trin for trin

  1. Hav relevante informationer om obligationen parat.
  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.
  3. Udfyld anmeldelsesskemaet og klik [Fortsæt].
  4. Gennemgå de forskellige dele af anmeldelsen.
  5. Indsend anmeldelse. Vær opmærksom på, at anmeldelsen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.

Finanstilsynet - Kontor for Realkreditinstitutter

Finanstilsynet

Telefon: 33558282