Gå til hovedindhold

Anmeldelse om nyudstedelse eller ophør af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer

Til brug for anmeldelsen af en ny obligationsudstedelse eller færdigamortisering har Finanstilsynet udarbejdet en blanket, som udstederen skal anvende i forbindelse med indberetningen.

Start

Indberetningsskema

Til brug for anmeldelsen af en ny obligationsudstedelse eller færdigamortisering har Finanstilsynet udarbejdet et indberetningsskema, som udstederen skal anvende i forbindelse med indberetningen.

Mister en udstedt SDO /SDRO betegnelsen "særligt dækket", som følge af at der ikke stilles den nødvendige supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 33 d, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 i, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal udstedelsen tillige udgå af registeret.” 

Vejledning til skemaet følger af fodnoterne på skemaet.
Mister en udstedt SDO /SDRO betegnelsen "særligt dækket", som følge af at der ikke stilles den nødvendige supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 33 d, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 i, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal udstedelsen tillige udgå af registeret.”

Få flere informationer på Finanstilsynets hjemmeside: 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Ansoeg-og-Indberet/Soeg-om-tilladelse-mv/Ansoeg/Anmeldelse-nyudstedelse-SDO-SDRO 

 

Se register for SDO/SDRO på Finanstilsynets hjemmeside:

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Virksomheder%20under%20tilsyn/Registre/Register%20for%20SDO%20SDRO

Regelgrundlag for et skibsfinansieringsinstitut: Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstituts anmeldelse af særligt dækkede obligationer til Finanstilsynet
Lov om finansiel virksomhed
Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
Lov om et skibsfinansieringsinstitut

Finanstilsynet - Kontor for Realkreditinstitutter

Finanstilsynet

Telefon: 33558282