Gå til hovedindhold

Ansøgning om certificering i henhold til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Statsautoriserede revisorer, der er valgt som underskrivende revisor for nedenstående typer af finansielle virksomheder, skal være certificerede af Finanstilsynet.

Start

Hav følgende parat

  1. NemID 
  2. Dokumentation for time/sagsudskrifter 
  3. I tilfælde af verserende sag ved Revisornævnet skal klageskriftet vedlægges skal der vedlægges dokumentation. 
  4. Straffeattest (må ikke være udstedt mere end 6 måneder før indsendelsen af ansøgningsskemaet til Finanstilsynet)
  5. I tilfælde af pålagt strafansvar efter relevant udenlandsk lovgivning (økonomisk kriminalitet) skal der vedlægges dokumentation. 

Følgende finansielle virksomheder er omfattet af certificeringspligten:

Pengeinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om finansiel virksomhed.
Realkreditinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra b, i lov om finansiel virksomhed.
Forsikringsselskaber, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra e, i lov om finansiel virksomhed.

De revisorer, Finanstilsynet har certificeret, fremgår af nedenstående liste. Listen vil løbende blive opdateret: 

Bemærk
Certificering skal være meddelt fra Finanstilsynet på tidspunktet for valget som revisor på de finansielle virksomheders generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter 1. januar 2014.

Få flere informationer på Finanstilsynets hjemmeside 

Lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet - Kontor for finansiel rapportering

Finanstilsynet

Telefon: 33558282