Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse for forvaltere af alternative investeringsfonde til at markedsføre andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark

Ansøgningsskema til forvaltere af alternative investeringsfonde der ønsker at søge om tilladelse til at markedsføre andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark.

Start

Required

 • Dokumentation på at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde
 • Den seneste version af fondsbestemmelserne, vedtægter eller øvrige stiftelsesdokumenter
 • Væsentlig investorinformation
 • Den seneste årsrapport og halvårsrapport
 • Fondsinstruks (i.e. de af det øverste ledelsesorgans fastlagte risikorammer
 • Oplysninger om i hvilket omfang den alternative investeringsfond må henvende sig til offentligheden

Step by step

 1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
 2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
 3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt]
 4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen
 5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet

Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag.

Finanstilsynet - Kontor for investorbeskyttelse

Finanstilsynet

Phone: 33558282