Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til etablering af filial eller datterselskab uden for EU, jf. §§ 38, stk. 8, og § 40, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Ansøgningsskema til brug for etablering af filial eller datterselskab uden for EU, jf. §§ 38, stk. 8, og § 40, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Start

Hav følgende parat

Ansøgninger om tilladelse til at etablere en filial, jf. § 38, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed skal indeholde oplysninger om:

 1. I hvilket land filialen ønskes etableret.
 2. En beskrivelse af filialens virksomhed, herunder oplysninger om organisation, og de planlagte aktiviteter.
 3. Budget for filialens 3 første regnskabsår.
 4. Driftsplan for filialen, og for filialer af forsikringsselskaber også oplysninger om det tekniske grundlag.
 5. Filialens adresse.
 6. Navnene på filialens ledelse (for forsikringsselskabers vedkommende filialens generalagent) og oplysninger om ledelsens (generalagentens) erfaring.
 7. Selskabets finansielle situation før og efter etableringen.

Herunder:

 • a) Oplysning om den finansielle virksomheds investering i DKK i forbindelse med etableringen.
 • b) Den finansielle virksomheds påtænkte transaktionstyper.

Ansøgningen kan indeholde oplysninger om:

 • Filialens bemyndigelser samt kontrol af, hvorledes disse overholdes.
 • Filialens evt. påtænkte administrationsaftaler.
 • It-systemer.

Mere information

Bestemmelserne gælder for filialetableringer og datterselskaber i lande uden for EU eller lande, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 38, stk. 8, i FIL: ”En finansiel virksomhed skal have tilladelse af Finanstilsynet til at etablere en filial i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område. Hvis der er grund til at betvivle, at virksomhedens administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering, kan Finanstilsynet afslå en ansøgning om tilladelse.”

§ 40, stk. 1 i FIL: ”En finansiel virksomhed, der ønsker at etablere en dattervirksomhed (der er et kreditinstitut, et investeringsselskab eller en forsikringsvirksomhed) i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med, skal have Finanstilsynets tilladelse hertil. Hvis der er grund til at betvivle, at virksomhedens administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering, giver Finanstilsynet ikke tilladelse.”

 

 

Hav følgende parat

Ansøgninger om tilladelse til at etablere en dattervirksomhed jf. § 40, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal indeholde oplysninger om:

 1. I hvilket land dattervirksomheden ønskes etableret.
 2. En beskrivelse af dattervirksomhedens virksomhed, herunder oplysninger om organisation og de planlagte aktiviteter.
 3. Driftsplan for dattervirksomheden.
 4. Budget for dattervirksomhedens 3 første regnskabsår.
 5. Dattervirksomhedens adresse.
 6. Navnene på dattervirksomhedens ledelse (bestyrelse og direktion) og oplysninger om ledelsens (bestyrelsen og direktionens) erfaring. 
 7. Revisionens navn og adresse.
 8. Virksomhedens finansielle situation før og efter etableringen.

Herunder:

 • a) Oplysning om den finansielle virksomheds (moderselskabets) investering i DKK i forbindelse med etableringen.
 • b) Den finansielle virksomheds påtænkte transaktionstyper samt disses omfang med dattervirksomhed.
 • c) Om modervirksomheden hæfter for dattervirksomheden eller har stillet garanti eller lignende for dattervirksomhedens forpligtelser.
 • d) Ejerforhold/koncerndiagram.

Ansøgningen kan indeholde oplysninger om:

 • Dattervirksomhedens bemyndigelser samt kontrol af, hvorledes disse overholdes.
 • Dattervirksomhedens evt. påtænkte administrationsaftaler.
 • It-systemer.
 • Koncerninterne transaktioner.

Lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet

Finanstilsynet (INVEST)

Telefon: 33 55 82 82

finanstilsynet.dk