Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til ny(e) afdeling(er) -Investeringsforening

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilladelse til en eller flere nye afdelinger under en investeringsforening.

Start

Hav følgende parat

Som bilag til ansøgningen skal foreningen indsende nedenstående dokumentation for, at ansøgningen er fuldstændig. Såfremt ansøgningen ikke er fuldstændig, må foreningen påregne en risiko for, at ansøgningen afvises i sin helhed. Frister for afgørelse regnes fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet modtager en fuldstændig ansøgning.

Bilagene, der sendes pr. mail, vedhæftes i PDF format. Filnavnene på de enkelte bilag skal følge nummereringen nedenfor. Hvis der er flere bilag til et punkt, f.eks. punkt e, er rette nummerering e.1, e.2, e.3 osv.

 • a) Dagsorden fra ordinær/ekstraordinær generalforsamling (medmindre bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutningen).
 • b) Referat af ordinær/ekstraordinær generalforsamling (medmindre bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutningen).
 • c) Referat af det bestyrelsesmøde, hvor oprettelse af afdeling(er) blev vedtaget (det skal fremgå, at der har været en drøftelse af afdelingen, og at afdelingens investeringspolitik har været drøftet).
 • d) 1 sæt vedtægter – elektroniske eller originale til godkendelse.
 • e) De hidtil gældende vedtægter i original med henblik på annullering. (Hvis vedtægterne indsendes elektronisk skal de hidtil gældende vedtægter ikke medsendes).
 • f) Oversigt over ændringer foretaget i vedtægterne med synlige ændringer (”plus minus” tekst) eller anden præcis angivelse af ændringerne. Oversigten kan være et separat dokument.
 • g) Bemærkninger til tilsynet om særlige forhold. Særlige forhold kan fx være, at en afdeling garanterer et afkast, vil udbetale udbytte til velgørende organisationer og lignende.

Trin for trin

 1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
 2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.
 3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt].
 4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen.
 5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet.
 6. Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag.

Lov om investeringsforeninger m.v.

Finanstilsynet

Kontor for Investorbeskyttelse

Telefon: 33558282