Gå til hovedindhold

Ansøgning til begrænset tilladelse

Anvend dette ansøgningsskema når du skal ansøge om tilladelse til at udbyde betalingstjenester eller udstede e-penge.

Hvilken krav er der til en begrænset tilladelse til betalingstjeneste?

En virksomhed skal opfylde følgende krav for at få en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester her i landet: 

 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark, jf. § 52, nr. 1,
 • Virksomhedens ledelse og ejer kan proper-godkendes, jf. § 53, stk. 1,
 • Virksomhedens kvalificerede ejere vurderes ikke at modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden, jf. § 52, nr. 2,
 • Virksomheden har tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange på alle væsentlige områder, herunder for
  • Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, jf. § 52, nr. 3
  • God skik, hjemmel ?? god skik bkg. , jf. lov om betalinger § 42, stk. 2???
  • IT-sikkerhed, jf. § 52, nr. 3
  • Overvågning af volumengrænse i § 51, stk. 3, jf. § 52, nr. 3

Hvilken krav er der til en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge?

En virksomhed skal opfylde følgende krav for at få en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge her i landet:

 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark, jf. § 52, nr. 1,
 • Virksomhedens ledelse og ejer kan (fit &) proper-godkendes, jf. § 53, stk. 1,
 • Virksomhedens kvalificerede ejere vurderes ikke at modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden, jf. § 52, nr. 2,
 • Virksomheden har tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange på alle væsentlige områder, herunder for
  • Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, jf. § 52, nr. 3
  • IT-sikkerhed, jf. § 52, nr. 3
  • Overvågning af volumengrænse i henhold til enten § 50, jf. § 52, nr. 3

Ansøgningsprocedure

Hvis du skal have en begrænset tilladelse, så skal du indsende ansøgningsskemaet samt alle de bilag der er listet op i skemaet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget.

Inden du sender en ansøgning ind, er det vigtigt, at du læser reglerne og vejledninger hertil grundigt igennem, således at du sikrer dig, at ansøgningen, og herunder forretningsgangene er tilstrækkelige. Finanstilsynet kan ikke godkende en ansøgning, førend alle virksomhedens forretningsgange er tilstrækkelige.

 

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, dvs. med tilstrækkelige forretningsgange, har Finanstilsynet 3 måneder til at behandle ansøgningen.

 

Det er gratis at ansøge om en tilladelse. Hvis du får en begrænset tilladelse, så vil du hvert år blive afkrævet en afgift til Finanstilsynet. Få flere informationer her

 

Virksomheder, der tidligere har haft tilladelse efter § 39 p, stk. 1, nr. 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, skal nu blot underrette Finanstilsynet om aktiviteter omfattet af lov om betalinger § 5, nr. 17. 

Finanstilsynet – Kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance

Finanstilsynet

Telefon: 33558282