Gå til hovedindhold
 • Dansk

Fit & proper-oplysningsskema

Oplysningsskemaet skal benyttes, hvis du skal egnethed- og hæderligheds-vurderes af Finanstilsynet (fit & proper-vurderes).

Start

Skemaet skal udfyldes for følgende funktioner: 

 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsessuppleant
 • Direktør
 • Indehaver
 • Ledelsesansvarlig
 • Ansvarlig deltager
 • Generalagent
 • Ansvarlig for kreditområdet
 • Complianceansvarlig
 • Risikoansvarlig
 • Hvidvaskansvarlig
 • Intern revisionschef
 • Medlem af den faktiske ledelse
 • Anden nøglefunktion
 • Forsikringsformidler
 • Ansvarlig for forsikringsformidling
 • Aktuar

Skemaet skal udfyldes individuelt for hver enkelt ansøgning. Skal du varetage flere stillinger/hverv skal det oplyses under ”øvrige relevante oplysninger” i afsnit N. 

Hvad skal vedhæftes?

 • Hvis du ikke har et dansk CPR. nummer, skal en kopi af pas vedhæftes.
 • Hvis du tidligere er blevet egnetheds- og hæderligheds-vurderet i et andet EU/EØS-land, skal dokumentation for tidligere vurdering vedhæftes.
 • CV
 • Hvis du ansøger om en stilling som direktør eller nøgleperson, skal en erklæring fra virksomheden om din egnethed til stillingen vedhæftes.
 • Hvis du har relationer, som kan give anledning til en interessekonflikt, skal en redegørelse vedhæftes.
 • Straffeattest 
 • Hvis du har været involveret i strafbare forhold, skal en redegørelse vedhæftes.  
 • Hvis du er registreret som dårlig betaler eller har restancer, skal en redegørelse vedhæftes.
 • Evt. en redegørelse og relevant dokumentation for yderligere forhold til brug for vurderingen.

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Finanstilsynet – Kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance

Finanstilsynet

Telefon: 33558282