Gå til hovedindhold
  • Dansk

Fit & proper-oplysningsskema

Oplysningsskemaet skal benyttes, hvis du skal egnethed- og hæderligheds-vurderes af Finanstilsynet (fit & proper-vurderes).

Start

Skemaet skal udfyldes for følgende funktioner: 

  • Bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsessuppleant
  • Direktør
  • Indehaver
  • Ledelsesansvarlig
  • Ansvarlig deltager
  • Generalagent
  • Ansvarlig for kreditområdet
  • Complianceansvarlig
  • Risikoansvarlig
  • Hvidvaskansvarlig
  • Intern revisionschef
  • Medlem af den faktiske ledelse
  • Anden nøglefunktion
  • Forsikringsformidler
  • Ansvarlig for forsikringsformidling
  • Aktuar

Skemaet skal udfyldes individuelt for hver enkelt ansøgning. Skal du varetage flere stillinger/hverv skal det oplyses under ”øvrige relevante oplysninger” i afsnit N. 

Hvad skal vedhæftes?

  • Hvis du ikke har et dansk CPR. nummer, skal en kopi af pas vedhæftes.
  • Hvis du tidligere er blevet egnetheds- og hæderligheds-vurderet i et andet EU/EØS-land, skal dokumentation for tidligere vurdering vedhæftes.
  • CV
  • Hvis du ansøger om en stilling som direktør eller nøgleperson, skal en erklæring fra virksomheden om din egnethed til stillingen vedhæftes.
  • Hvis du har relationer, som kan give anledning til en interessekonflikt, skal en redegørelse vedhæftes.
  • Straffeattest 
  • Hvis du har været involveret i strafbare forhold, skal en redegørelse vedhæftes.  
  • Hvis du er registreret som dårlig betaler eller har restancer, skal en redegørelse vedhæftes.
  • Evt. en redegørelse og relevant dokumentation for yderligere forhold til brug for vurderingen.

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Finanstilsynet – Kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance

Finanstilsynet

Telefon: 33558282