Gå til hovedindhold

Hvidvaskregistrering

Anvend anmeldelsesskemaet, når virksomheden skal registreres efter § 48, stk. 1 i Hvidvaskloven. Blanketten kan også bruges til at anmelde ændringer

Start

Mere information

Virksomheder og personer, der udøver en eller flere af de aktiviteter, der fremgår af i bilag 1 til hvidvaskloven nævnte skal registreres hos Finanstilsynet. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 1-11, skal ikke registreres, da de i forvejen er registreret i Finanstilsynet.

Registreringspligten opstår, når aktiviteten udøves erhvervsmæssigt og registeringen skal ske, selvom den aktiviteten, der er nævnt i bilag 1, ikke er virksomhedens/personens "hovedaktivitet". 

Medlemmer af virksomhedens direktion og bestyrelse samt virksomhedens reelle ejere skal i forbindelse med registreringen vurderes hæderlige. Til brug for denne vurdering skal personen eller virksomheden indsende straffeattest for hvert direktionsmedlem og bestyrelsesmedlem samt virksomhedens reelle ejere. 

Virksomheden vil blive pålagt en årlig afgift i forbindelse med registeringen. Afgiften opkræves årligt og indeksjusteres med udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Finanstilsynet – Kontor Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering

Hotline til hvidvask åbent fra kl. 10 - 14

Telefon: 41 93 35 49