Gå til hovedindhold

FT-Lab Ansøgning

Som led i Finanstilsynets initiativer for at understøtte anvendelse af ny teknologi i den finansielle sektor opretter Finanstilsynet FT Lab, som er en regulatorisk sandkasse.

Start

Mere information

Som led i Finanstilsynets initiativer for at understøtte anvendelse af ny teknologi i den finansielle sektor opretter Finanstilsynet FT Lab, som er en regulatorisk sandkasse. FT Lab skal skabe et sikkert miljø, hvor det er muligt at afprøve nye teknologier og forretningsmodeller inden for det finansielle område.

 Finanstilsynet vurderer ansøgningerne ud fra et samlet skøn på baggrund af de fastsatte udvælgelseskriterier, som kan findes her.

Der er løbende optag af virksomheder i FT Lab, og derfor er der ingen ansøgningsfrist.

Definitationer:

I ansøgningsskemaet forstås ved: 

Virksomheden: Virksomheden, som ønsker optagelse i FT Lab.

Koncernforbundne virksomheder: Virksomheder hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne i hver virksomhed, uagtet om der formelt besiddes ejerandele i virksomhederne.

Testen: Testforløbet i FT Lab.

Detailinvestorer: En investor, som ikke er en professionel investor.

Reelle ejere: Fysiske personer, der enten direkte eller indirekte ultimativt ejer eller på anden vis kontrollerer mindst 25 % af ejerandelene og/eller stemmerettighederne i virksomheden. 

Finanstilsynet vurderer ansøgningerne ud fra et samlet skøn på baggrund af de fastsatte udvælgelseskriterier, som kan findes:

Finanstilsynet (Fintech)

Telefon: 33 55 84 00