Gå til hovedindhold

Indberetning af selskabsmeddelelser

Indberettes af udsteder af værdipapirer. Udsteder af værdipapirer, der i medfør af § 25 i lov om kapitalmarkeder, skal indsende oplysninger til Finanstilsynet omkring offentliggørelse af oplysninger som nævnt i §24, stk.1, i lov om kapitalmarkeder.

Start

Hav følgende parat

  • Digital signatur.

  • Selskabsmeddelelse hvis relevant.

Mere information

En udsteder skal samtidig med offentliggørelse af oplysninger som nævnt i § 24, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, indsende oplysningerne til Finanstilsynet, som opbevarer dem. Dette følger af § 25 i lov om kapitalmarkeder.

Oplysningerne omfatter bl.a. intern viden, årsrapport, halvårsrapport og valg af hjemland.

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Telefon: 33558282