Gå til hovedindhold

Meddelelse om oprettelse af andelsklasser – danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og godkendte fåmandsforeninger

Senest 8 hverdage efter at bestyrelsen har truffet beslutning om etablering af en andelsklasse, skal meddelelse herom indsendes til Finanstilsynet, jf. lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) § 13, stk. 3 og § 172, stk. 3.

Start

Hav følgende parat

 1. Dokumentation for beslutning om oprettelse af andelsklasser (bestyrelsesprotokollat).
 2. Redegørelse for principper for omkostningsfordeling mellem andelsklasserne i afdelingen, jf. LIF § 18, der overholder § 5 i bekendtgørelse om andelsklasser.
 3. Redegørelse iht. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse om andelsklasser (redegørelse skal kun indsendes hvis foreningen opretter andelsklasser omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk. 2).
 4. Erklæring fra foreningens depotselskab om, at depotselskabet har indført de nødvendige foranstaltninger til håndtering af de af foreningen oprettede andelsklasser.
 5. Begrundet erklæring fra foreningens bestyrelse om at oprettelse af andelsklasserne er til fordel for alle investorerne i afdelingen, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om andelsklasser.
 6. Erklæring fra foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets revisor om, at foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange, administrative systemer, kontrolmiljø og regnskabsmæssig praksis er betryggende, for så vidt angår administration af de typer andelsklasser, som vedtægterne giver mulighed for at etablere, eller som bestyrelsen har besluttet at udbyde, jf. LIF § 18, stk. 2.

Mere information

I henhold til § 2 i bekendtgørelse om andelsklasser, skal en dansk UCITS der opretter andelsklasser i en afdeling, sørge for, at anvendelsen af andelsklasser er til fordel for alle investorerne.

Trin for trin

 1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
 2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.
 3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt].
 4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen.
 5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet.
 6. Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag.

Lov om investeringsforeninger

Finanstilsynet

Kontor for Investorbeskyttelse

Telefon: 33558282