Gå til hovedindhold

Notification form for marketing of units of UCITS abroad

 

Start

Hav følgende parat

 

  • De seneste fondsbestemmelserne eller vedtægter i en sproglig version, der er i overensstemmelse med artikel 94(1)(c) i direktiv 2009/65/EC.
  • Det seneste prospekt i en sproglig version, der er i overensstemmelse med artikel 94(1)(c) i direktiv 2009/65/EC.
  • Det seneste central investorinformationsdokument i en sproglig version, der er i overensstemmelse med artikel 94(1)(c) i direktiv 2009/65/EC.
  • Den seneste offentliggjorte årsrapport og efterfølgende halvårsrapport i en sproglig version, der er i overensstemmelse med artikel 94(1)(c) i direktiv 2009/65/EC.

 

Ansøgningsprocedure

En dansk UCITS, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS direktivet), og som ønsker at markedsføre sine andele i et EU/EØS land, skal anmelde dette til Finanstilsynet.

 

Anmeldelsen skal ske i overensstemmelse med fremgangsmåden, som er beskrevet i Kommissionens forordning nr. 584/2010 af 1. juli 2010. Værtslandet, hvor investeringsforeningen ønsker at markedsføre sine andele, skal modtage en ansøgning i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der gælder i værtslandet. En liste over de relevante myndigheders hjemmesider kan findes på: http://www.esma.europa.eu.

 

Når en dansk UCITS har udfyldt en anmeldelse i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af værtslandets lovgivning, skal den komplette ansøgning indsendes til Finanstilsynet, som vil varetage anmeldelsen til værtslandets tilsynsmyndighed.

 

Som Bilag 1 til Kommissionens forordning nr. 584/2010 af 1. juli 2010 er der udarbejdet en anmeldelsesskrivelse (Notification Letter), der skal benyttes ved anmeldelse om markedsføring i et EU/EØS land. På baggrund af forordningen har Finanstilsynet udarbejdet et Notification Letter, som kan benyttes ved anmeldelse af markedsføring.

Trin for trin

  1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
  3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt]
  4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen
  5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet
  6. Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag

 

Finanstilsynet - Kontor for investorbeskyttelse

Finanstilsynet

Telefon: 33558282