Gå til hovedindhold

Notifikation om markedsføring i Danmark af alternative investeringsfonde etableret i et EU/EØS land af en forvalter etableret i Danmark

Notifikation om markedsføring i Danmark af alternative investeringsfonde etableret i et EU/EØS land af en forvalter etableret i Danmark

Start

Hav følgende parat

  • En driftsplan med en entydig identifikation af de alternative investeringsfonde, som forvalteren planlægger at markedsføre, og oplysning om, hvor fondene er etableret.
  • De seneste versioner af hver fonds regler eller vedtægter.
  • Hvor det er relevant, oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele i fonden markedsføres til detailinvestorer, også når forvalteren benytter uafhængige enheder til at levere investeringsydelser i forbindelse med fonden.

Ansøgningsprocedure

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) og som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land til professionelle investorer i Danmark skal anmelde dette til Finanstilsynet jf. § 77 i FAIF-loven.

I forbindelse anmeldelsen af markedsføring af en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land i Danmark har Finanstilsynet udarbejdet et anmeldelsesskema, som skal anvendes i forbindelse med notifikation.

Grænseoverskridende markedsføring kan først påbegyndes, når forvalteren har fået underretning herom fra Finanstilsynet.

Trin for trin

  1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
  3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt]
  4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen
  5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet
  6. Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag

Finanstilsynet - Kontor for investorbeskyttelse

Finanstilsynet

Telefon: 33558282