Gå til hovedindhold

Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel

Der skal ansøges om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele, jf. de krav, som lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v. stiller til godkendelse af ejere af kvalificerede andel

Start

Hav følgende parat

 1. Udfyld og opload de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning
 2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
 3. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen
 4. Indsend ansøgningen. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet

Mere information

Skal indsendes af: 

Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forvaltere af alternative investeringsfonde.

(alternative markedspladser, andelskasser, banker, clearingscentraler, ejendomskreditselskaber, finansielle holdingvirksomheder, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsrådgivere, pengemarkedsmæglere, realkreditinstitutter, regulerede markeder (autoriserede markedspladspladser og fondsbørser), skibsfinansieringsinstitutter, sparekasseaktieselskaber, udstedere af elektroniske penge, værdipapircentraler og værdipapirmæglere)

Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel (fysiske personer)

Hav disse dokumenter klar: 

 • Hvis du ikke har hjemsted i Danmark vedlægges kopi af identifikation (f.eks. pas)
 • CV (hvoraf relevant uddannelse, erhvervserfaring og andre opgaver fremgår)
 • Straffeattest
 • En beskrivelse af eller et diagram over hele ejerkæden, og eventuel koncern eller konglomerat, før og efter erhvervelsen
 • Eventuel relevant dokumentation ved redegørelser omkring omstændigheder (Kan både vedhæftes og skrives i løsningen)
 • Dokumentation for finansieringen, alternativt en underskrevet udtalelse fra revisor,
 • Forretningsplan / supplerende information
 • Oplysninger til en egnetheds- og hæderlighedsvurdering af påtænkte nye ledelsesmedlemmer,

Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel (juridiske personer)

Hav disse dokumenter klar: 

 • Sammenskrevet/fuldstændigt resumé fra E&S eller tilsvarende fra registreringsbevis,
 • Senest godkendte årsrapport,
 • For hvert medlem af direktionen og bestyrelsen udfyldes en udfyldt vurdering, inkl. et udførligt curriculum vitae, med relevant uddannelse, erhvervserfaring og andre relevante opgaver/hverv nævnte personer
 • En beskrivelse af eller et diagram over hele ejerkæden, og eventuel koncern eller konglomerat, før og efter erhvervelsen,
 • Eventuel relevant dokumentation
 • Dokumentation for finansieringen, alternativt en underskrevet udtalelse fra revisor,
 • Forretningsplan / supplerende information,
 • Eventuelle oplysninger til en egnetheds- og hæderlighedsvurdering af påtænkte nye ledelsesmedlemmer,
 • Eventuelle redegørelser af omstændigheder (Kan både vedhæftes og skrives i løsningen)

Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel – Vurdering af medlemmer af direktionen og bestyrelsen i erhververen

Hav disse dokumenter klar 

 • Hvis ledelsesmedlemmet ikke har hjemsted i Danmark vedlægges kopi af identifikation (f.eks. pas),
 • CV (hvoraf relevant uddannelse, erhvervserfaring og andre opgaver fremgår),
 • Eventuel relevant dokumentation, herunder straffeattest 
 • Eventuelle redegørelser af omstændigheder (Kan både vedhæftes og skrives i løsningen)

Lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Telefon: 33558282