Gå til hovedindhold

Skema til underretning om indgåelse af en væsentlig outsourcingkontrakt

Underretning om indgåelse af en væsentlig outsourcingkontrakt

Start

Indsendes af: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber, udstedere af elektroniske penge , sparevirksomheder, operatører af regulerede markeder, clearingscentraler og værdipapircentraler, firmapensionskasser, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspension. 

Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Telefon: 33558282