Gå til hovedindhold

Spørgsmål vedrørende COREP

Som led i implementeringen af CRD/CRR er det på denne side muligt at stille spørgsmål om fortolkningen af de nye regelsæt. Finanstilsynets Q&A funktion er et supplement til den tilsvarende fortolkningsproces, der sker i det europæiske banktilsyn

Start

Mere information

For at lette den interne sagsbehandling med spørgsmål og svar vedrørende COREP beder Finanstilsynet om, at man udfylder alle felter i nedenstående skema så fyldestgørende som muligt. Dvs. der skal angives
-kontaktoplysninger
- Emne, som spørgsmålet falder inden for. Finanstilsynet har defineret 11 emner at vælge imellem. Berører spørgsmålet flere emner, vælges det mest relevante.
- Konkret spørgsmål, fx ”skal indskud på anfordringskonti indberettes i felt x?”
- Konkrete henvisninger til det lovgrundlag, indberetningsskabelon mv., som spørgsmålet vedrører, (fx CRR artikel 422 (2))
- Forslag til besvarelse af spørgsmålet

 

Se spørgsmål og svar vedr. COREP på https://www.finanstilsynet.dk/Ansoeg-og-Indberet/EU-indberetninger/COREP/Spoergsmaal-og-svar-COREP 

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Telefon: 33558282