Gå til hovedindhold

Underretning om ændringer af væsentlige forhold i forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) & registrering eller afvikling af alternativ investeringsfond (AIF), kapitalforening, AIF-SIKAV eller afdeling

Ansøgningsskema til underretning af Finanstilsynet i medfør af § 15 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Start

Hav følgende parat

En ansøgning om tilladelse kan kun sendes, såfremt alle de nødvendige dokumenter og bilag vedlægges. Vær opmærksom på følgende:

Ved underretning om ændringer af væsentlige forhold:

  • Evt. dokumentation for ændring af væsentlig forhold (bestyrelsesreferat, aftale el. lign.)

Ved registrering af en AIF, kapitalforening, AIF-SIKAV eller afdeling :

  • CVR nummer på ny AIF, kapitalforening eller AIF-SIKAV.
  • Fondsinstruks, vedtæger, investeringsstrategi el. lign.

Ved afvikling af en AIF, kapitalforening, AIF-SIKAV eller afdeling :

  • AIF’en, kapitalforeningen, AIF-SIKAV’en eller afdelingen skal være endelig afviklet før Finanstilsynet kan afregistrere den.

Mere information

Ved underretning om ændringer af væsentlige forhold:

Hvis du ønsker at underrette om en ændring af væsentlige forhold, skal du krydse af ved ”§ 15, stk. 1”.

Sådanne underretninger kan eksempelvis være navneændring af forvalteren eller fonden, ændringer i forvalterens organisation (særligt compliance-, risikostyrings- og værdiansættelsesfunktionerne) og ændring af forvalterens aktivitetsplan samt aflønningspolitik- og praksis.

Ved registrering/afvikling af en AIF, kapitalforening, AIF-SIKAV eller afdeling

Hvis du anmoder at få registeret eller afviklet en AIF, kapitalforening, AIF-SIKAV eller afdeling, skal du krydse af ved ”§ 15, stk. 1”.

Ved oprettelse af en kapitalforening eller AIF-SIKAV finder Afsnit VIII i FAIF-loven anvendelse.

Trin for trin

  1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.
  3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt].
  4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen.
  5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet.
  6. Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag.

FAIF-loven

Finanstilsynet

Kontor for investorbeskyttelse

Telefon: 33558282