Gå til hovedindhold

Underretning om delegation for forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF’er)

Finanstilsynets ansøgningsskema til underretning om delegation af udførelsen af væsentlige opgaver for FAIF’er, jf. § 38 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Start

Hav følgende parat

En ansøgning om tilladelse kan kun sendes, såfremt alle de nødvendige dokumenter og bilag vedlægges. Sørg derfor for, at alle dokumenter og bilag ligger parat.

Mere information

En forvalter af alternative investeringsfonde skal underrette Finanstilsynet, når forvalteren har til hensigt at delegere udførelsen af væsentlige opgaver til tredjemand. Underretningen skal ske, inden delegationsaftalen træder i kraft.

Funktioner omfattet af bilag 1, nr. 1 og 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) anses som væsentlige opgaver, jf. bekendtgørelse om væsentlige opgaver i relation til delegation efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Trin for trin

  1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.
  3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt].
  4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen.
  5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet..
  6. Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag.

FAIF-loven

Finanstilsynet

Kontor for investorbeskyttelse

Telefon: 33558282