Gå til hovedindhold

Ansøgning som 3. partscertificeret

Foder- eller fødevarevirksomheder kan blive omfattet af 3.partscertificeringskontrolordningen. Virksomheder med et certificeret kvalitetsstyringssystem kan få nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg. Ordningen er frivillig.

Ansøg her

Hav følgende parat

CVR-nummer.

 • Du skal beskrive de områder, som virksomheden har ansvar for og anføre alle virksomheder, der er omfattet af ordningen. Det kan du gøre ved at vedhæfte en oversigt til blanketten.
 • Listen over virksomheder skal omfatte navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer. Hav de dokumenter parat, der skal vedhæftes.

Mere information

 • Hvis virksomheden opfylder kravene til at blive registreret, jf. Bekendtgørelse nr. 1528 af 9. december 2016 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater/Bekendtgørelse nr. 1527 af 9. december 2016 om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer, vil Fødevarestyrelsen, ved næste kontrolbesøg hos virksomheden, gennemføre en stikprøvevis kontrol for at vurdere, om virksomheden har et dækkende certificeret kvalitetsstyringssystem.
 • Hvis virksomheden ikke opfylder kravene til at være med i 3. partscertificeringskontrolordningen, vil virksomheden modtage en afgørelse med en klagevejledning.

Trin for trin

Vælg virksomhedstype. Fødevare- eller fodervirksomhed

 1. Indtast oplysninger om virksomhed.
 2. Indtast et eller flere P-numre
 3. Oplys ansvarlig for virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystem.
 4. Indtast oplysninger om virksomhedens geografiske adresser.
 5. Indtast oplysninger om gyldighedsområde. Indtast antallet af foder/fødevarevirksomheder omfattet af 3. partscertificeringskontrolordningen. Vedhæft liste med oplysninger om virksomhederne. Evt. ansøgning om undtagelse af en foder- eller fødevareaktivitet. Beskriv aktiviteten.
 6. Vedhæft liste med standard(er) og kopi af certifikat (er) samt dokumentation for at certificeringsorganet(erne) er akkrediteret.
 7. Erklæring. Ved at klikke herpå accepterer virksomheden betingelser for deltagelse i ordningen samt at det certificerede kvalitetsstyringssystem dækker alle relevante aktiviteter og lovgivning.
 8. Send ansøgningen. Hvis du ønsker at få tilsendt en kopi af din ansøgning, skal du indtaste en email-adresse til sidst i forløbet og klikke på knappen Send kvittering til email.

Læs mere om 3. partscertificerings kontrolordningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevarestyrelsen

Telefon: 72 27 69 00