Gå til hovedindhold

Foder- eller fødevarekædevirksomhed - ansøgning om godkendelse til kædekontrol

Foder- eller fødevarekæder kan blive omfattet af kædekontrolordningen. Kædekontrolordningen er frivillig. Engroskæder og kæder, tilmeldt som både detail- og engroskæde, skal betale for kontrollen i kædehovedkontoret. Det er gratis for detailkæder.

Ansøg her

Hav følgende parat

CVR-nummer.

Du skal beskrive de områder, som kædehovedkontoret har ansvar for og anføre alle virksomheder i kæden, der er omfattet af ordningen. Det kan du gøre ved at vedhæfte en oversigt til blanketten. Listen over virksomheder i kæden skal omfatte navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer. Hav de dokumenter parat, der skal vedhæftes. Du skal gennemføre ansøgningen på én gang. Du kan altså ikke stoppe undervejs og vende tilbage senere.

Mere information

Du er ved at tilmelde din virksomhed til Fødevarestyrelsens frivillige ordning om kædekontrol.  
Hvis kæden opfylder kravene til at være med i kædekontrolordningen, bliver du kontaktet af Fødevarestyrelsen med henblik på et kontrolbesøg i kædens hovedkontor, hvor grundlaget for kædekontrolordningen bliver drøftet.
Hvis kæden ikke opfylder kravene, til at være med i kædekontrolordningen, ud fra dokumentationen i ansøgningen, vil Fødevarestyrelsen kontakte kæden, for at undersøge muligheden for at kæden kan blive godkendt.     
De oplysninger, du giver i denne ansøgning, vil danne grundlaget for en evt. samarbejdsaftale om kædekontrol.   Hvis kædehovedkontoret er ansvarlig for flere separate kæder, skal der sendes én ansøgning pr. kæde. Kædens navn anføres i punkt 4.

Trin for trin

1 Vælg situation (ansøgning om at få en foder- eller fødevarekædevirksomhed omfattet kædekontrolordningen).

2 Indtast oplysninger om kædehovedkontoret.

3 Indtast oplysninger om ansvarlig for kædekontrolordningen og kontaktperson.

4 Indtast oplysninger om kæden. Vedhæft liste med de emner/områder som kædehovedkontoret har ansvar for og styrer i forhold til de enkelte virksomheder i kæden. Du kan se en liste med eksempler på aktiviteter her.

5 Indtast antallet af detailvirksomheder omfattet af kædekontrolordningen (skriv 0, hvis der ikke er nogen).
Vedhæft liste med oplysninger om detailvirksomhederne i kæden.

6 Indtast antallet af engrosvirksomheder omfattet af kædekontrolordningen (skriv 0, hvis der ikke er nogen).
Vedhæft liste med oplysninger om engrosvirksomhederne i kæden.

7 Indtast antallet af fodervirksomheder omfattet af kædekontrolordningen (skriv 0, hvis der ikke er nogen).
Vedhæft liste med oplysninger om fodervirksomhederne i kæden.

8 Send ansøgningen. Hvis du ønsker at få tilsendt en kopi af din ansøgning, skal du indtaste en email-adresse til sidst i forløbet og klikke på knappen Send kvittering til email.

Læs mere om kædekontrolordningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevarestyrelsen

Telefon: 72 27 69 00