Gå til hovedindhold

Fødevarevirksomhed - Autorisation eller registrering, samt ansøgning efter autorisationsbekendtgørelsen m.v.

Blanketten skal bruges, når du skal have din fødevarevirksomhed autoriseret eller registreret ved nyetablering og ejerskifte samt ved de forhold, som er beskrevet nedenfor på fanen Sådan gør du.

Start

Hav følgende parat

  • CVR-nummeret for din virksomhed (hvis du har et CVR-nummer)

Mere information

Blanketten skal også bruges, hvis du foretager væsentlige ændringer i din fødevarevirksomhed, fx at ændre fra kun at have spiseklare fødevarer til selv at fremstille spiseklare fødevarer, at virksomheden begynder at indføre fødevarer fra andre lande, at virksomheden vil begynde på eller ændre økologi-aktiviteter, mv. Læs mere om væsentlige ændringer.


Hvis din virksomhed er under bagatelgrænsen, skal den ikke registreres. Læs mere om fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen.


Din fødevarevirksomhed skal autoriseres, hvis du vil drive en engrosvirksomhed med animalske fødevarer, fx et slagteri, en kødopskæringsvirksomhed, et mejeri, en fiskevarevirksomhed eller en ægproduktvirksomhed.

Hvis du vil drive en detailvirksomhed, fx en slagterforretning, en restaurant eller et supermarked, eller hvis du vil drive en engrosvirksomhed, som ikke producerer animalske fødevarer, fx et bryggeri, en brødfabrik eller en transportvirksomhed, skal din virksomhed registreres.

Fødevarestyrelsen tager stilling til, om din virksomhed skal autoriseres eller registreres ud fra de oplysninger, du giver i anmeldelsen. Bemærk at du ikke må starte din virksomhed eller dine nye aktiviteter, før du har fået besked fra Fødevarestyrelsen. Når du har underskrevet med NemID, får du din svarskrivelse fra Fødevarestyrelsen med det samme. I den står der, om du kan gå i gang med virksomheden, eller om du skal afvente nærmere fra Fødevarestyrelsen.


Hvis du vil indføre fødevarer fra EU-lande eller lande uden for EU eller fungere som modtagelager for animalske fødevarer fra EU-lande, skal det registreres som en særlig aktivitet i din fødevarevirksomhed ved brug af denne blanket.

Det samme gælder, hvis du vil importere, opbevare eller tilberede økologiske fødevarer, eller anmelde andre særlige aktiviteter, som fx eksport af kød til visse lande.

Det er også denne blanket, der skal bruges, hvis du vil anmelde indførsel, fremstilling eller engrossalg af fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande, der er bestemt til at komme i berøring med fødevarer).

Læs mere i Autorisationsvejledningen

Autorisationsbekendtgørelsen

Fødevarestyrelsen

Telefon: 72 27 69 00