Gå til hovedindhold

Fødevarevirksomhed - ansøgning om forhåndsgodkendelse af indretning

Blanketten skal bruges, hvis du vil ansøge om at få indretningen af en fødevarevirksomhed forhåndsgodkendt ved nyetablering, ejerskifte eller ved væsentlige ændringer i en eksisterende virksomhed. Forhåndsgodkendelse er ikke obligatorisk.

Start

Hav følgende parat

 • CVR-nummer. Hvis virksomheden ikke har fået et CVR-nummer endnu, eller der ikke er krav om, at den skal have et CVR-nummer, skal du angive CPR-nummer for kontaktpersonen
 • Du skal beskrive aktiviteter, vareflow, personaleflow, inventar og anvendte materialer i virksomheden. Det kan du gøre ved at vedhæfte dem til blanketten. Hav de dokumenter parat, der skal vedhæftes. Hvis du ikke har beskrivelserne som filer, kan du i stedet indtaste beskrivelserne direkte i blanketten
 • Tegninger af virksomheden i PDF- eller TIFF-format. Hvis du ikke har tegningerne som filer, men kun på papir, kan du sende dem til Fødevarestyrelsen med posten
 • Du skal gennemføre ansøgningen på én gang. Du kan altså ikke stoppe undervejs og vende tilbage senere. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du laver beskrivelsen af virksomheden i et eller flere dokumenter, som du vedhæfter til ansøgningen, i stedet for at indtaste beskrivelsen.

Mere information

Hvad er en forhåndsgodkendelse?

En forhåndsgodkendelse giver dig mulighed for at få Fødevarestyrelsens vurdering af, om en planlagt indretning af virksomheden lever op til kravene i lovgivningen, før du går i gang med eller er færdig med at bygge eller ombygge. Det er en mulighed, som du kan vælge at benytte dig af og ikke et krav.
Du kan ansøge om forhåndsgodkendelse, før du registrerer virksomheden hos Fødevarestyrelsen.

Hvorfor ansøge om forhåndsgodkendelse?

Med en forhåndsgodkendelse af indretningen i din virksomhed sikrer du dig, at indretningen lever op til kravene i lovgivningen. Du sikrer dig altså, at indretningen ikke efterfølgende skal ændres for at kunne godkendes til brug.

Hvem kan ansøge om forhåndsgodkendelse?

Ejere, konsulenter/rådgivere og kommende ejere ved ejerskifte kan ansøge om forhåndsgodkendelse.

Hvad kan jeg søge om forhåndsgodkendelse af, og hvem kan søge?

Du kan ansøge om at få forhåndsgodkendt indretningen af din nye virksomhed

 • Hvis du allerede har en fødevarevirksomhed, kan du ansøge om at få forhåndsgodkendt et nyt projekt, der ændrer indretningen i din virksomhed.

 • Hvis du er ny ejer af en fødevarevirksomhed, kan du også ansøge om at få en forhåndsgodkendelse af indretningen af virksomheden i forbindelse med ejerskiftet. Det gælder, uanset om der er ændringer i virksomheden, eller om du fortsætter uden ændringer i indretningen.

 • Du kan også få forhåndsgodkendt et indretningsmæssigt koncept, hvis konceptet skal anvendes ensartet i flere virksomheder. Det kan fx anvendes af arkitekter, som udvikler et koncept, eller af kæder, som anvender det samme koncept i flere af kædens virksomheder.

Hvorfor ansøge om forhåndsgodkendelse?

Med en forhåndsgodkendelse af indretningen i din virksomhed sikrer du dig, at indretningen lever op til kravene i lovgivningen. Du sikrer dig altså, at indretningen ikke efterfølgende skal ændres for at kunne godkendes til brug.

Hvem kan ansøge om forhåndsgodkendelse?

Ejere, konsulenter/rådgivere og kommende ejere ved ejerskifte kan ansøge om forhåndsgodkendelse.

Hvad kan jeg søge om forhåndsgodkendelse af, og hvem kan søge?

Du kan ansøge om at få forhåndsgodkendt indretningen af din nye virksomhed

 • Hvis du allerede har en fødevarevirksomhed, kan du ansøge om at få forhåndsgodkendt et nyt projekt, der ændrer indretningen i din virksomhed.

 • Hvis du er ny ejer af en fødevarevirksomhed, kan du også ansøge om at få en forhåndsgodkendelse af indretningen af virksomheden i forbindelse med ejerskiftet. Det gælder, uanset om der er ændringer i virksomheden, eller om du fortsætter uden ændringer i indretningen.

 • Du kan også få forhåndsgodkendt indretning af et indretningsmæssigt koncept, hvis konceptet anvendes ensartet i flere virksomheder. Det kan fx anvendes af arkitekter, som udvikler et koncept, eller af kæder, som anvender det samme koncept i flere af kædens virksomheder.

   

  Du kan ikke søge om forhåndsgodkendelse af eksisterende indretning, undtagen i forbindelse med ejerskifte.

  Hvis du har brug for mere vejledning, inden du ansøger om forhåndsgodkendelse, kan du kontakte Fødevarestyrelsens Kunderådgivning. Du kan også bruge muligheden for mod betaling at rekvirere vejledning fra Fødevarestyrelsen, hvor du kan få en mere målrettet vejledning mod dine aktiviteter. Rekvireret vejledning kan finde sted enten i din virksomhed eller på en af Fødevarestyrelsens lokaliteter. Læs mere om muligheden for rekvireret vejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvordan foregår en forhåndsgodkendelse?

Fødevarestyrelsen behandler din ansøgning om forhåndsgodkendelse på baggrund af de oplysninger og det materiale, du har sendt. Det er altså en skriftlig behandling, og derfor vil Fødevarestyrelsen ikke besøge din virksomhed som led i sagsbehandlingen.

Fødevarestyrelsen vil ved det første kontrolbesøg efter en meddelt forhåndsgodkendelse kontrollere, at de faktiske forhold i din virksomhed svarer overens med forhåndsgodkendelsen.

Du kan vælge ikke at bruge forhåndsgodkendelsen. Hvis du vælger en anden løsning, som i øvrigt er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, vil det ikke give anledning til bemærkninger fra Fødevarestyrelsen.

Hvilke oplysninger er nødvendige for at udfylde blanketten?

Inden du går i gang med at udfylde blanketten, skal du have dit CVR-nummer klar. Hvis din virksomhed ikke har et CVR-nr. endnu eller ikke skal have et efter CVR-lovgivningen, vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer. Et CVR- eller CPR-nummer er nødvendigt, da Fødevarestyrelsen skal kunne kommunikere gennem sikker digital post i forbindelse med sagsbehandlingen.

Læs mere om dine rettigheder, når Fødevarestyrelsen registrerer oplysninger om dig, samt om klagevejledning i Fødevarestyrelsens folder om persondatalovgivningen her https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012285.pdf.

I blanketten skal du også beskrive vareflow, personaleflow, inventar og anvendte materialer i din virksomhed. Du kan enten indtaste beskrivelserne direkte i blanketten, eller du kan vedhæfte dem. Du skal desuden have målfaste tegninger af virksomheden, hvor bl.a. placeringen af inventar og udstyr klart fremgår. Tegningerne skal vedhæftes i pdf-format, når du sender din ansøgning. Hvis tegningerne ikke kan skannes, kan du i stedet sende dem med posten til Fødevarestyrelsen.

Find mere information i ”Vejledning om forhåndsgodkendelse af indretning i fødevarevirksomheder”

Du kan også kontakte Kunderådgivningen på 7227 6900.

Hvad koster en forhåndsgodkendelse?

Du skal være opmærksom på, at du skal betale for sagsbehandlingen af en ansøgning om forhåndsgodkendelse – uanset om du får et afslag eller en godkendelse.

Inden Fødevarestyrelsen begynder sagsbehandlingen, sender Fødevarestyrelsen et estimat over det forventede tidsforbrug og pris for sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen starter først, når du har accepteret det forventede tidsforbrug og pris for sagsbehandlingen.

Timesatsen er pt. 641 kr. pr. påbegyndt time.

Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at indhente udtalelser, vurderinger eller lignende fra eksterne eksperter for at gennemføre sagsbehandlingen, vil omkostningerne herfra blive lagt til det endelige gebyr.

Fødevarestyrelsen orienterer dig, hvis det under sagsbehandlingen viser sig, at det tidligere sendte estimat overskrides væsentligt. Du vil da få mulighed for at trække din ansøgning tilbage. Vær opmærksom på, at du selv skal betale for de omkostninger, Fødevarestyrelsen har haft i forbindelse med sagsbehandlingen, hvis du afbryder den.

Hvad sker der, når Fødevarestyrelsen har modtaget din ansøgning?

Når Fødevarestyrelsen har modtaget din ansøgning, vil styrelsen screene den for at se, om der er brug for flere oplysninger for at kunne behandle sagen.

Du kan inden for 10 dage, efter du har sendt din ansøgning, forvente en kvittering fra Fødevarestyrelsen om, at din ansøgning er modtaget. Hvis sagen er klar til behandling, sender Fødevarestyrelsen et estimat over forventet tidsforbrug, pris for sagsbehandlingen og en dato for, hvornår du kan forvente en afgørelse i sagen. Fødevarestyrelsen begynder ikke sagsbehandlingen, før styrelsen har fået en skriftlig bekræftelse fra dig med accept af styrelsens estimat.  

Når sagsbehandlingen er afsluttet, sender Fødevarestyrelsen dig en godkendelse eller et afslag på din ansøgning.  

Fødevarestyrelsen sender dig også en faktura med krav om betaling for sagsbehandlingen.

Når du har fået din forhåndsgodkendelse

Når du har fået din forhåndsgodkendelse, kontrollerer Fødevarestyrelsen ved det første  kontrolbesøg efter meddelelsen om forhåndsgodkendelse, om de fysiske forhold omfattet af godkendelsen i din virksomhed svarer til godkendelsen.  

Hvis din virksomhed vælger at bruge forhåndsgodkendelsen, skal den overholdes til fulde, herunder også de eventuelle vilkår, der er til godkendelsen.

Du kan ikke vælge kun at overholde dele af forhåndsgodkendelsen. Der kan dog være bagatelagtige afvigelser, som Fødevarestyrelsen accepterer.

Du skal registrere eller søge om autorisation af din fødevarevirksomhed/aktiviteter hos Fødevarestyrelsen, selv om du får en forhåndsgodkendelse. Det gælder, uanset om din virksomhed er ny, om du overtager en eksisterende virksomhed, eller du laver væsentlige ændringer i virksomheden.

Læs mere om registrering eller autorisation af fødevarevirksomhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Foedevarevirksomhed_autorisation_og_registrering/Sider/Forside.aspx

Trin for trin

 1. Vælg situation (ny virksomhed, ejerskifte, ændringer til eksisterende virksomhed eller indretningsmæssigt koncept til brug i flere virksomheder)
 2. Indtast oplysninger om ansøger. Hvis du ansøger for din egen virksomhed, skal du angive oplysninger om virksomhedens kontaktperson. Hvis du ansøger på vegne af en virksomhed (som konsulent ell. lign): indtast kontaktoplysninger om konsulent
 3. Indtast oplysninger om virksomheden (navn, adresse, m.m.) og virksomhedstype
 4. Vedhæft beskrivelse af aktiviteter, vareflow, personaleflow, indretning, anvendte materialer, inventar og udstyr i virksomheden, eller indtast beskrivelsen. Vedhæft tegninger af virksomheden
 5. Send ansøgningen. Hvis du ønsker at få tilsendt en kopi af din ansøgning, skal du indtaste en email-adresse til sidst i forløbet og klikke på knappen Send kvittering til email

Fødevarestyrelsen

Telefon: 72 27 69 00