Gå til hovedindhold

Indberetning af prøvningsresultat for afprøvning af ATP kølemateriel

Fremsendelse af kuldeattester fra godkendte danske prøvestationer til ATP-materielkontrollen

Start

Hav følgende parat

  • Resultat af afprøvningen på numeriskform og som graf
  • Resultat af verificeringen af termograf (for FRC godkendt materiel)
  • Prøvestationens registreringer vedr. funktionsprøvning
  • Data for kontrol af identifikation af det pågældende kølemateriel

Det er en forudsætning at firmaet er udpeget som dansk ATP prøvestation iht. ATP lovgivningen (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1699 af 12. december 2016)

Trin for trin

  • Find det relevante kølemateriel på oversigten
  • Vælg "Rediger kuldeattest" ud for kølemateriellet
  • Følg trin guiden for at udfylde kuldeattesten

Første gang du bruger løsningen

Inden Trailerservice kan benyttes kontaktes ATP-materielkontrollen på: atp@teknologisk.dk

Fødevarestyrelsen

Telefon: 72 27 69 00