Gå til hovedindhold

Produktionsindberetning af slagtetal

Løsningen vedrører indberetning af slagtetal fra slagtehuse og slagterier, samt oplysninger om engrosopskæring fra slagtehuse.

Indberet her

Hav følgende parat

Virksomhedens CVR-nummer.
Virksomhedens Autorisations nummer.
Virksomshedsnummer (for slagterier med mere end 35.000 enheder pr. år).

Mere information

Løsningen vedrører indberetning af slagtetal fra slagtehuse og slagterier, samt oplysninger om engrosopskæring fra slagtehuse.

Slagtehuse og slagterier har pligt til at levere oplysninger om mængde, antal, dyreart og vægt af hensyn til afgiftsberegning, enheds-omkostninger samt restkoncentrationsundersøgelser. Det fremgår af Betalingsbekendtgørelsen, Mikrobiologiforordningen (2073/2005) og til dels Kommissionens gennemførelsesafgørelse om overvågning og rapportering af resistens (2013/6527/EU).

Til indberetning benyttes denne blanket, der senest 5 dage efter månedens afslutning skal være indberettet og sendt digitalt via blanketten til Fødevarestyrelsen.

For slagtehuse (mindre end 35.000 enheder pr. år) er det pligt at indberette slagtetal pr. dyreart pr. måned.  For slagterier (mere end 35.000 enheder pr. år) er det pligt at indberette slagtetal pr. dyreart pr. dag. Blanketten gør det muligt for slagterierne at indberette en samlet oversigt over slagtetal pr. dyreart pr. dag i én blanket.

Slagtehuse og slagterier har selv ansvar for at gemme blanketten ved afsendelse til Fødevarestyrelsen.
Ved eventuelle fejl i indberettede slagtetal sendes en ny blanket med de korrekte tal for den dato eller måned som indeholder fejl (dvs. hele blanketten skal genindtastes på ny). Findes fejlen først 5 dage efter månedens udløb, kontaktes Kødkontrollens sekretariat for videre forløb

Betalingsbekendtgørelsen

Mikrobiologiforordningen

Fødevarestyrelsen

Telefon: 72 27 69 00