Gå til hovedindhold

Aktindsigt ved Kystdirektoratet

Der kan søges aktindsigt på alle områder, hvor Kystdirektoratet er myndighed (kystbeskyttelse, søterritoriet, strandbeskyttelseslinje og klitfredning).

Start

Hav følgende parat

Det er meget enkelt, at anmode om aktindsigt. Jo mere specifik du anmoder om (f.eks. sagsnummer), jo hurtigere kan du få svar.

Trin for trin

Skemaet er opbygget på følgende måde:

  1. Hvad drejer henvendelsen sig om?
  2. Hvem henvender sig?
  3. Indsendelse af skema.

Det er et lille skema, men har du brug for at gå tilbage, kan du gøre det ved at klikke på overskrifterne i venstre margin. Brug ikke browserens frem og tilbage knapper (piletasterne øverst til venstre). I tilfælde af fejl kan du komme direkte til feltet med fejl ved at klikke på fejlen i fejloversigten øverst på siden.

Kontakt vedrørende aktindsigt

Kystdirektoratet

Telefon: 9963 6363