Gå til hovedindhold

Anmodning om udtalelse fra Kystdirektoratet til kommunale fællesprojekter

På denne side kan kommunen anmode om en udtalelse til kommunale fællesprojekter fra Kystdirektoratet.

Anmodning om udtalelse

Hav følgende parat

  • Digital signatur
  • Obligatoriske bilag: Ortofoto og matrikelkort hvor det er angivet, hvor kystbeskyttelsesforanstaltningen skal placeres.
  • Valgfrie bilag: Målfaste snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring kan mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg kan materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå. Samt evt. fotos af lokaliteten.

Mere information

Kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1, LBK nr. 57 af 21/01/2019.

Trin for trin

  1. Klik på "Anmod om udtalelse"
  2. Log ind med den digitale signatur
  3. Udfyld oplysninger om kommune og evt. kontaktperson
  4. Udfyld de obligatoriske felter
  5. Udfyld evt. alle eller nogle valgfrie oplysninger
  6. Send når anmodningen er færdig

Kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1, LBK nr. 705 af 29/05/2020