Gå til hovedindhold

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, godkender større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven og en række forbrugerbeskyttelsesregler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler derudover klager fra forbrugere over køb af varer og tjenesteydelser og vejleder på telefon og net om almindelige forbrugerspørgsmål. Fører tilsyn med selskaber, som er omfattet af vandsektorloven, vejleder om udbudsreglerne og udarbejder analyser af offentligt privat samarbejde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet, sekretariatsbetjener Konkurrencerådet, Rådet for Offentlig-Privat samarbejde, Forsyningssekretariatet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Bedemandsbranchen og Ankenævnet for Dyrlæger.

Se myndighedens indberetninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 41 71 50 00

ma-to 9-16
fr 9-15

Alle indberetninger